Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda

Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda

Průvodce službami Poradny Magdala představuje podporovanou komunikaci mezi rodiči v konfliktu. Tato podpora umožňuje zkvalitnit, rozšířit, prohloubit nebo znovuobnovit rodičovské kompetence v konfliktních rozchodových, porozchodových nebo porozvodových vztazích mezi rodiči.

Službu Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda poskytuje s Pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Poradna Magdala, která je střediskem Arcidiecézní charity Praha. Rodiče se setkají v poradně bez přítomnosti dětí na neutrální půdě, kde za podpory dvou pracovníků probíhá vedená komunikace mezi nimi. Tato řízená komunikace využívá prvků mediace, a oproti mediaci je obohacená o prvky psychoterapie a edukace.

Rodiče mluví v průběhu služby směrem k pracovníkům poradny, nikoliv mezi sebou, dokud se komunikace mezi rodiči nezlepší, stane se méně konfliktní či nekonfliktní.

V zájmu zdravého psychického a fyzického vývoje dítěte je, aby vyrůstalo v klidném, bezpečném prostředí, jehož podmínkou je kvalitní rodičovský rozhovor o výchově, vývoji a potřebách dítěte. Pokud jsou rodiče v konfliktu před dítětem, je toto považováno za psychické násilí činěné na dítěti, které může narušit jeho zdravý psychický vývoj. Děti, které jsou předávány mezi rodiči, kteří spolu nehovoří, také vnímají konflikt mezi nimi. Často bývá konflikt mezi rodiči partnerský nikoliv rodičovský. Jeden druhému nechce odpustit z minulosti jeho pochybení a rodiče se tak dostávají do nekončícího boje „oko za oko, zub za zub". Zodpovědnost a mnohdy i přání rodičů za klidné a bezpečné dětství, zdravý vývoj jejich dětí se díky negativním emocím způsobenými dřívějším partnerským konfliktem úplně vytratí.

Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda probíhá s rodiči často na žádost jednoho nebo obou z nich. Rodiny do poradny doporučuje i OSPOD, se kterým Poradna Magdala úzce spolupracuje, případně příslušný soud rozhodnutím. 

Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a soukromých dárců, poskytujeme službu Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda bezplatně. Podle délky a hloubky konfliktu mezi rodiči se odvíjí počet podporovaných komunikací, které umožňují obnovit, prohloubit, zkvalitnit rodičovský rozhovor mezi matkou a otcem.

Zpravidla poskytuje poradna rodičům 5 krát službu Podporovaných komunikace a Rodičovská dohoda, poté revidují pracovníci poradny vývoj rodičovského konfliktu a na základě aktuální kvality rozhovoru mezi nimi o potřebách dítěte se služba ukončí, prodlouží nebo se rodičům doporučí jiný druh pomoci.

Rodiče přicházejí do poradny plni hněvu, bolesti, obav, očekávání, strachu, nejistoty a negativních emocí a celkově jsou velmi zraněni, prožívají silné emoce. Často chce jeden rodič „předělat“ druhého „ku obrazu svému". Rodičům pracovníci citlivě a trpělivě vysvětlují, že i když má každý z rodičů jiný názor na výchovu, pro jejich děti to může být prospěšné právě díky tomu, že si do života odnášejí dva vzory výchovy a bude v dospělosti jen na nich, pro který se rozhodnou. V každém případě je potřeba, aby se rodiče k sobě chovali vzájemně s úctou a respektem a hledali společnou řeč ve výchově svých potomků, k čemuž jim pomůže právě konstruktivní dialog, nikoliv hádka a osočování. Při službě Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda rodiče dodržují pravidla služby, se kterými se seznámí hned na první schůzce v poradně a se kterými souhlasí. Tyto pravidla pak rodičům pomáhají v nastavení zdravé komunikace i mimo prostory poradny.   

V naší poradně se věnujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy různými formami násilí v rodině, tíživou sociální situací a potížemi v rodičovské komunikaci. Jedná se zpravidla o situace, kdy se rodiče dítěte rozvádějí, rozcházejí, bojují o svěření dítěte do péče, nebo mezi nimi neprobíhá či probíhá sporadicky komunikace o dítěti. Když se řekne násilí, nemáme tím na mysli pouze pěstní souboje, ale také neuctivé či zesměšňující, zraňující zacházení s blízkými, nebo stav, kdy jsme si zapomněli naslouchat, a každý vnímáme pouze sami sebe a skrze své problémy nevidíme nejbližšího člověka, který žije vedle nás.

Výhradní pozornost je zaměřena na zájem na dítěte, na jeho citové projevy a na zabezpečení jeho práv. Za klíčová práva dítěte považujeme právo být ochráněno před domácím násilím a zneužíváním, právo být vychováváno oběma rodiči, právo na stejnou životní úroveň jako oba rodiče a právo na zajištění ochrany a pomoci zajišťované státem. Celou situaci rodiny vnímáme očima dítěte a zároveň nasloucháme potřebám rodičů. Rodiče podporujeme ke zvyšování rodičovských kompetencí, aby byli schopni vnímat potřeby svých dětí a jednat podle toho, co jejich dětem chybí.

Oproti službám Asistovaná setkávání dítěte s rodičem a Asistovaná předávání dítěte mezi rodiči je služba Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda jiná v tom, že přítomni během služby jsou pouze rodiče, nikoliv dítě. Je to bezpečné řešení jejich rodičovského konfliktu, aniž by konfliktem bylo jejich dítě jakkoliv zatíženo.

MPSVAktivity projektu Podporovaná komunikace a rodičovská dohoda jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371