Od roku 2012 pomáháme cizincům nejen ambulantně v naší Poradně, ale i v terénu. Naše poradenství je bezplatné, kvalifikované a díky účasti pracovníků z řad cizinců jsme odstranili bariéry nedůvěry mezi cizinci a úředníky. Jedním z cílů projektu je nabídnout cizincům bezpečnou alternativu ke klientskému systému a zprostředkovatelům, kteří poskytují pomoc za úplatu.

Pomáháme občanům třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) pobývajícím legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní ochrany.

Pomoc pokračuje i v roce 2020. V uplynulém roce jsme pomohli více než 4 tisícům cizinců.

Jak pomáháme

Formulář

Asistence na odděleních pobytu cizinců MV ČR

Pomáháme cizincům zorientovat se v pobytové agendě, ale i v prostorách a chodu úřadu. Pomáháme při vyplnění formulářů, kontrolujeme správnost dokládaných dokumentů a příloh, konzultujeme rozhodnutí, které úřad vydává, tlumočíme.

Konverzace

Odborné sociální poradenství

Informujeme cizince o službách, které mohou pomoci řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Podporujeme je v orientaci v oblasti legálnosti jejich pobytu, v oblasti sociálního a zdravotního systému, vzdělávání, bydlení, zaměstnání, podnikání apod. V případech, kdy by mohlo dojít k omezení práv a zájmů cizince na základě jazykové bariéry nebo pro jeho nedostatečnou orientaci v dané oblasti, nabízíme také doprovody na úřady a další instituce.

Vysokoškolská čepice

Právní poradenství

Nejčastěji se týká zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti, a problematiky související s rodinným a občanským právem. Poskytujeme informace o právech a povinnostech účastníka řízení, asistujeme při sepisování podání souvisejících se správním nebo soudním řízením, asistujeme při předávání rozhodnutí, podávání návrhů, seznámení se se spisem apod.

Skupina lidí

Terénní práce

Tato služba je založena na aktivním přístupu ke klientům a spočívá v monitoringu, identifikaci a kontaktování cizinců v jejich přirozeném prostředí.

Kde pomáháme

V naší Poradně pro migranty a uprchlíky:

  • Radlická 2487/99, Praha 5 – Smíchov, pondělí a čtvrtek 10-16 hodin

Dále v rámci terénních služeb na odděleních pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra:

  • Praha 4, Cigánkova 1861/2, pondělí, středa 9-17; úterý, čtvrtek 9-14 hodin
  • Praha 6, Žukovského 888/2, pondělí, středa 9-17; úterý, čtvrtek 9-14 hodin

A na dalších úřadech na území Prahy a Středočeského kraje.

Projekt Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců je  spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu „Integrace cizinců“.

Novinky

Terénní poradny

30. 9. 2020

Terénní poradna pro cizince pomáhá i během nouzového stavu. Vyhledalo ji již více než 3 tisíce osob

Terénní poradny

23. 4. 2019

Reportáž Českého rozhlasu o naší práci na Odborech azylové a migrační politiky

Charitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitra Terénní poradny

13. 4. 2019

Pomoc migrantům přivedla ke společnému stolu odborníky z ministerstva a Charity

Terénní poradny

30. 12. 2018

Asistujeme při integraci cizinců od Afghánistánu po Vietnam

Podpořte cizince žijící v ČR, kteří jsou v nouzi

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Poskytneme lidem v nouzi konzultaci s právníkem.
  • Zaplatíme tlumočníka, který umožní jednání na úřadech či při soudu.
  • Zajistíme cizincům překlad a nostrifikaci diplomů.
  • Poskytneme materiální pomoc cizincům v nouzi.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)