Poskytujeme poradenství:

  • na několika odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra ČR,
  • v Poradně pro migranty a uprchlíky a
  • v terénu na území Prahy a Středočeského kraje.

Naše poradenství je bezplatné, kvalifikované a díky účasti pracovníků z řad cizinců jsme odstranili bariéry nedůvěry mezi cizinci a úředníky. Jedním z cílů projektu je nabídnout cizincům bezpečnou alternativu ke klientskému systému a zprostředkovatelům, kteří poskytují pomoc za úplatu.

Pomáháme občanům třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) pobývající legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní ochrany.

Jak pomáháme

Formulář

Asistujeme na odděleních pobytu cizinců MV ČR

Pomáháme cizincům zorientovat se v pobytové agendě, ale i v prostorách úřadu. Pomáháme při vyplnění formulářů, kontrolujeme správnost dokládaných dokumentů a příloh, konzultujeme rozhodnutí, které úřad vydává, tlumočíme. Působíme na pracovišti Ministerstva vnitra – Praha I, Žukovského 888/2 a Praha II, Cigánkova1861/2. Ve Středočeském kraji dojíždíme pravidelně do Mladé Boleslavi a Příbrami.

Konverzace

Odborné sociální poradenství

Informujeme cizince o tom, jaké služby jsou jim k dispozici k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Podporujeme je v orientaci v oblasti legálnosti jejich pobytu, v oblasti sociálního a zdravotního systému, vzdělávání, bydlení, zaměstnání, podnikání apod. V případech, kdy by mohlo dojít k omezení práv a zájmů cizince na základě jazykové bariéry nebo pro jeho nedostatečnou orientaci v dané oblasti, nabízíme také doprovody na úřady a další instituce.

Vysokoškolská čepice

Právní poradenství

Nejčastěji se týká zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti, a problematiky související s rodinným a občanským právem. Poskytujeme informace o právech a povinnostech účastníka řízení, asistujeme při sepisování podání souvisejících se správním nebo soudním řízením, asistujeme při předávání rozhodnutí, podávání návrhů, seznámení se se spisem apod.

Skupina lidí

Terénní práce

Tato služba je založena na aktivním přístupu ke klientům a spočívá v monitoringu, identifikaci a kontaktování cizinců v jejich přirozeném prostředí.

Projekt Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců je  spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu „Integrace cizinců“.

Novinky

Terénní poradny

15. 2. 2019

Asistujeme při integraci cizinců od Afghánistánu po Vietnam

Charitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitra Terénní poradny

20. 11. 2016

Charitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitra

Terénní poradny

3. 6. 2016

Rozšířili jsme pomoc cizincům do dvou nových poboček Odboru azylové a migrační politiky MV

Pěstouni touží dát dětem hezké dětství. S odborníky se radili, jak být dobrými rodiči Terénní poradny

14. 7. 2015

Pokračujeme v pomoci cizincům z třetích zemí

Podpořte cizince žijící v ČR, kteří jsou v nouzi

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Poskytneme lidem v nouzi konzultaci s právníkem.
  • Zaplatíme tlumočníka, který umožní jednání na úřadech či při soudu.
  • Zajistíme cizincům překlad a nostrifikaci diplomů.
  • Poskytneme materiální pomoc cizincům v nouzi.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)