Projekt Zdravá rodina

Zdravá rodina

Princip pomoci v projektu Zdravá rodina vychází z úspěšného rozvojového programu Adopce na dálku®, který pražská Charita realizuje od roku 1993 a který již pomohl více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí ve vzdělávání. Projekt Zdravá rodina cílí na vícečetné rodiny, kterým poskytuje pomoc a podporu. Pomoc je možná, stejně jako v programu Adopce na dálku®, díky solidaritě mezi lidmi. Dárci přispívají na konto Arcidiecézní charity Praha. Jejich finanční pomoc se pak prostřednictvím Charity dostane přímo k potřebným rodinám.

Komu pomáháme v projektu Zdravá rodina

Pomoc je určena vícečetným rodinám, protože se častěji dostávají do tíživé situace. V České republice dnes žije více než 130 tisíc dětí pod hranicí chudoby. Do chudoby se propadají vedle seniorů, lidí s tělesným postižením a nezaměstnaných právě rodiny s více dětmi.

Jak projekt Zdravá rodina pomáhá

Rodiny zapojené do projektu získávají přímou materiální, příp. i finanční pomoc, a poradenství sociálního pracovníka, aby dokázaly svoji tíživou situaci zvládnout. 

Pomoc může zahrnovat potravinovou pomoc, materiální pomoc (oblečení, potřeby pro děti, léky atd.), podporu mimoškolního vzdělávání dětí. Konkrétní forma pomoci závisí na individuální situaci dané rodiny, kterou sociální pracovník Charity zjišťuje při sociálním šetření. 

Jak se mohou rodiny zapojit do projektu

Máte-li zájem o účast v projektu Zdravá rodina, napište nám. Uveďte prosím základní informace o vaší rodině a napište, s jakým problémem vám můžeme pomoci. Kontakt: Arcidiecézní charita Praha, Záběhlická 72/60, Praha 10, 106 00 nebo e-mail: praha@praha.charita.cz.

Jak se mohou dárci zapojit do projektu

Projekt Zdravá rodina je založen na adresné pomoci dárců. Bez nich by podpora potřebných rodin nebyla možná. Stejně jako v rozvojovém programu Adopce na dálku®, i v projektu Zdravá rodina posílají dárci pravidelné finanční příspěvky. Charita vytváří spravedlivý a kontrolovatelný mechanismus, jak se přímá finanční pomoc dostane až k potřebným rodinám.

Prosíme, pomáhejte nám pomáhat!

Své příspěvky posílejte na číslo účtu 749011/5500, variabilní symbol 3300.

 

Související informace:

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371