Tříkrálová sbírka 2016 v pražské arcidiecézi

15. 1. 2016

Tříkrálová sbírka 2016 v pražské arcidiecézi

Většina z 1500 kasiček Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi je rozpečetěna. 16. ročník Tříkrálové sbírky je téměř u konce. Děkujeme všem koledníkům a dárcům za jejich ochotu, nadšení, čas a důvěru, kterou nám věnovali. Výtěžek sbírky je nepostradatelnou pomocí pro řadu charitních sociálních služeb.

Sbírku zahájil průvod tří králů na velbloudech

Tříkrálovou sbírku v pražské arcidiecézi letos zahájil průvod v čele s třemi králi na velbloudech. Prošel za velkého zájmu lidí historickým centrem Prahy. „Průvod vzbudil velký ohlas,“ říká Pavel Šimek, „tři králové na velbloudech provázeni trubačem a bubeníky, biblickými postavami, tříkrálovými koledníky a stovkami dalších účastníků průvodu prošli Karlovým mostem a zamířili na Staroměstském náměstí, kde předali dary Ježíškovi v Betlémě.“ Čtěte podrobnosti o průvodu nebo shlédněte fotogalerii.

Slavnostní průvod doprovodil Tříkrálovou sbírku i na dalších místech pražské arcidiecéze. Tři králové s družinou na koních projeli 6. ledna Kladnem. Sbírku zde na pomoc potřebným organizuje Farní charita Kladno.

Tři králové na památné hoře Říp

Ještě předtím na Nový rok vyrazili tři králové na horu Říp, se v rotundě sv. Vojtěcha a Jiří zúčastnili novoroční mše svaté. Koledníky na památnou horu vyslala Farní charita Roudnice nad Labem. Výtěžek sbírky na Roudnicku letos o 35 tisíc korun překonal loňský rekord. Zasloužila se o to stovka dobrovolníků ve věku od 2 do 68 let. Výtěžek ve výši 172 153 korun podpoří Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Roudnici nad Labem, charitní šatník, psychologickou poradnu a další služby Farní charity Roudnice nad Labem. Více o sbírce na Roudnicku.

Koledníkům přispěl i prezident republiky

Tříkráloví koledníci se dostali i na další zajímavá místa. Navštívili pražské arcibiskupství, kde se na tříkrálovém obědě sešli kardinál Dominik Duka s prezidentem Milošem Zemanem. Ten vyjádřil svou podporu sbírce přispěním do zapečetěné kasičky.

Tradiční zastávkou je pro koledníky i Senát Parlamentu České republiky. Slavnostní setkání politiků, duchovních, vědců a umělců vytváří prostor vzájemný dialog. Charita zde má možnost představit konkrétní sociální služby, které Tříkrálová sbírka podpoří. Setkání se zúčastnil ministr kultury Daniel Herman, P. Tomáš Halík, herec Jan Potměšil a řada dalších osobností. Čtěte více.

Několik známých osobností se zapojilo do sbírky, když koledníci navštívili hlavní budovu České televize. „Vzpomínám na milé setkání s hercem Václavem Koptou, který ochotně přispěl a popřál sbírce hodně úspěchů,“ říká Jarmila Lomozová. Sledujte rozhovor ředitele Charity Česká republika Lukáše Curyla v Dobrém ránu České televize.

Koledníci rozdávali radost kolemjdoucím

Na vesnicích a v menších městech navštěvují koledníci jednotlivé domácnosti. V Praze oslovují občany převážně na ulicích a své koledování často i zde doprovázejí zpěvem. Na několika místech vytvořili koledníci dokonce pěvecký sbor a ve vánočních koledách zvěstovali narození Ježíška. Velký úspěch sklidila kapela Štěpánky Žandové a sbor z farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Koledníky doprovodily ve vestibulech metra a hlavního nádraží. Farní charita Praha 3 – Žižkov zase potěšila řadu kolemjdoucích u Betléma na Václavském náměstí.

Firmy vzaly sbírku za svou

Svátek Tří králů s námi oslavil i generální partner Charity, kterým je Nadace České spořitelny. Ve svátek Tří králů vyrostlo před budovou banky v Olbrachtově ulici tříkrálové městečko. Děti se mohly svést na velbloudovi. Ve stáncích se prodávaly horké nápoje, palačinky, trdelník a pečené kaštany. Tržbu z prodeje ve výši 23 tisíc korun věnovala Nadace České spořitelny Tříkrálové sbírce.

Již druhým rokem se do sbírky zapojila společnost KPMG. Zaměstnanci věnovali do sbírky přes 50 tisíc korun, společnost potom tento výtěžek ve prospěch sbírky zdvojnásobila. Děkujeme generálnímu řediteli Janu Žůrkovi (na fotografii) a celému týmu KPMG za jejich nadšení pro dobrou věc.

Děkujeme i dalším firmám a institucím, které se zapojili, mezi nimi: ČEZ, a.s., Divadlo Hybernia, NH Hotel a Český rozhlas.

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky pomůže rodinám i seniorům

Včera rozpečetili pracovníci Arcidiecézní charity Praha v přítomnosti zástupců úřadu městské části Praha 1 kasičky Tříkrálové sbírky, s nimiž dobrovolníci koledovali v Praze. Výtěžek přesáhl 2,5 miliónu korun. V celé arcidiecézi je k dnešnímu dni rozpečetěno 73 %, tj. přes 1 100, kasiček. Průběžné výsledky sledujte zde.

Výtěžek sbírky pomůže seniorům v Příbrami i sociálně slabým rodinám. Část výtěžku je věnována na pomoc do zahraničí. Čtěte více o záměrech Tříkrálové sbírky. 

Poděkování ředitele Arcidiecézní charity Praha

„Jménem Arcidiecézní charity Praha děkuji našim koordinátorům a dobrovolníkům za jejich účast na letošní Tříkrálové sbírce. Děkuji ochotným dárcům za jejich podporu a důvěru, bez ní by sbírka nemohla být úspěšná. Děkuji za podporu také představitelům církve a partnerům Charity, kteří nám dávají silné zázemí. Těší mě také zájem médií potvrzující významnost Tříkrálové sbírky pro velkou část obyvatel naší země. Výtěžek sbírky podpoří stovky sociálních a sociálně-zdravotních služeb Charity. Také jménem jejich klientů chci poděkovat všem, kteří letošní sbírce věnovali své nadšení a čas,“ uvedl Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Své poděkování vyjádřili koledníkům a dárcům také koordinátoři v jednotlivých místech, kde se sbírka uskutečnila. Ve Vlašimi se chystají říci „díky“ originálním způsobem. Pro koledníky i veřejnost uspořádá Farní charita Vlašim koncert. Proběhne v sobotu 13. února (více informací na www.vlasim.charita.cz). Jste srdečně zváni.

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky