Ve dvanácti letech je „adoptovaný“ chlapec z Ugandy nadějným svářečem

Ve dvanácti letech je „adoptovaný“ chlapec z Ugandy nadějným svářečem

Deogracious, kterému všichni říkají Deo, je žákem páté třídy základní školy, kterou studuje s podporou programu Adopce na dálku®. Pochází z Ugandy, z chudé rodiny, která by chlapci nemohla zaplatit školní docházku.

Deo chodí do školy rád. Je velmi aktivní, doma pomáhá mamince s domácími pracemi a jako každé jiné dítě, když má volno, si hraje se svými vrstevníky.

O prázdninách se věnuje netradičnímu koníčku. Pomáhá v kovodílně. Dílna patří jednomu ze sousedů, který je shodou okolností rovněž absolventem programu  Adopce na dálku® –  úspěšně dokončil studium oboru svářeč v Odborném učilišti v Malongwe.

Deo našel své vysněné povolání

V kovodílně začal Deo pomáhat v době pandemie, kdy byly školy téměř dva roky uzavřené. Jelikož je velmi zvídaný a šikovný, neustále strýce Josepha, jak dnes sousedovi říká, pozoroval, a ten mu věnoval čím dál vice své pozornosti. Deo už nyní ví, jak provádět měření kovů, řezání a ostření. V dílně, kde se vyrábí dveře, okna, kovové postele a všechny další kovové výrobky, chce být jednou Deo platným kolegou. Když se ho zeptali na jeho vysněné povolání, nemohl odpovědět jinak: Chci se stát svářečem jako strýček Joseph“.

Strýček Joseph o Deovi říká: Učí se rychle a má silnou vůli. Přesně měří a řeže po tak krátké době zaučování. Už se jen těším, až se naučí, jak spojovat a opravovat kovy, aby mohl dokončit výrobky. Kdyby do dílny docházel denně, už by byl v této práci výborný, ale protože do školy musí chodit bez zameškání a dochází k nám jen o prázdninách, musí se ještě naučit další věci. Je to skvělý kluk!“

Poděkování „adoptivním rodičům“ i dobrosrdečným absolventům

Jsme vděčni lidem, kteří dávají dětem z chudých poměrů šanci na lepší budoucnost. Jako pan Antonín z Fulneku pomáhá chlapci Deovi, tisíce dárců z Česka pomáhají nejchudším dětem splnit si své sny. Jsou to ale také absolventi programu Adopce na dálku®, kteří z vděčnosti, že sami dostali v životě šanci uspět, nyní podporují nejen své rodiny, ale pomáhají i dalším chudým dětem. Dobro, které Adopce na dálku® šíří se tak násobí.

Arcidiecézní charita Praha pomáhá v Ugandě už více než 20 let. Podpořila ve vzdělání 10 tisíc chudých dětí, postavila nemocnici a několik škol. Pravidelně organizuje komunitní rozvojové programy, které zahrnují výuční kurzy pro dospělé, mikrofinancování a programy na podporu drobného podnikání. Pomáhá tak nejchudším lidem k pracovním příležitostem. 

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Zajistíme lidem přístup k pitné vodě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Uganda Aktuálně z Ugandy

14. 3. 2024

10 nových studní v Ugandě zajistí čistou vodu pro 8000 lidí

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě