Koledníci s požehnáním a sbírkovými pokladničkami opět přicházejí

28. 12. 2023

Koledníci s požehnáním a sbírkovými pokladničkami opět přicházejí

Tříkrálová sbírka 2024 je tady. Začátkem ledna se opět vydají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství o narození Spasitele. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání, anebo vylepí samolepku se třemi písmeny K + M + B. Při tom koledníci do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. A lidí v nouzi kolem nás není málo.

Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se tradičně zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy. Zmíněná tři písmena K + M + B znamenají Christus Mansionem Benedicat: Kristus žehnej tomuto domu. Někdy jsou vykládána jako jména tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar.

Požehnání tříkrálovým koledníkům a všem, kdo je přijmou, letos udělil kněz, pedagog, spisovatel a skaut P. Marek Orko Vácha (ke shlédnutí na webu Tříkrálové sbírky).

„Celostátní Tříkrálová sbírka se koná od roku 2001, tedy již po čtyřiadvacáté a za tu dobu si získala své pevné místo v našem kalendáři. Koledníci jsou poslové dobré zvěsti, rozdávají lidem radost a současně jim nabízejí příležitostí, jak začít nový rok dobrým skutkem. Dárci tak mohou být solidární s těmi potřebnými, kteří se bez cizí pomoci neobejdou,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která sbírku tradičně organizuje.

Koledování tří králů s charitními pokladničkami v ulicích probíhá od 1. do 14. ledna 2024. Skupinky koledníků jsou vybaveny průkazem od pořádající Charity a zapečetěnou pokladničkou s charitním logem. Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok, a to prostřednictvím virtuální tříkrálové pokladničky na www.trikralovasbirka.cz.

Sbírku, kterou pořádá Charita Česká republika a kterou v jednotlivých regionech organizují místní (diecézní, oblastní a farní) Charity, doprovodí řada akcí. Centrem Prahy projde v pátek 5. ledna tradiční průvod s třemi králi na velbloudech v čele. O dalších akcích v pražské arcidiecézi informuje Arcidiecézní charita Praha na svých webových stránkách.

Kde peníze pomohou?

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče, do obcí, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny (65 %) výtěžku. Dalších 15 % jde na činnost regionální (diecézní) charity. Celkem 10 % putuje na pomoc v zahraničí (zejména na okamžitou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo zemětřesení), 5 % použije na celostátní projekty Charita Česká republika a na samotnou organizaci sbírky je ze zákona určena režie ve výši 5 % vykoledované částky.

Několik příkladů: Arcidiecézní charita Praha podpoří rekonstrukci Domova pro seniory sv. Václava; Charita Kralupy nad Vltavou využije výtěžek na spolufinancování stavby sociálních bytů; v Roudnici nad Labem pomůže sbírka s rekonstrukcí Azylového domu pro maminky s dětmi; Charita Neratovice bude moci díky výtěžku vybudovat chodníky a altán v zahradě Domova s pečovatelskou službou v Libiši; Farní charita Praha 3 Vinohrady podpoří Azylový dům sv. Terezie pro lidi bez domova. Všechny záměry jsou představeny na webu Tříkrálové sbírky.

Podpořte Tříkrálovou sbírku

Vhoďte svůj příspěvek do virtuální kasičky na webu Tříkrálové sbírky.

Ve druhém kroku nezapomeňte vybrat lokalitu, aby sbírka mohla pomáhat přímo ve vašem okolí. Stačí zadat název příslušné Charity nebo PSČ města, kde sídlí.

Přejít do virtuální kasičky

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky