Slaným prošel Tříkrálový průvod. Koledníkům požehnal biskup Karel Herbst

3. 1. 2024

Tříkrálovou sbírku doprovází v pražské arcidiecézi řada kulturních akcí, jako jsou koncerty či výstavy. Oblíbené jsou tříkrálové průvody s třemi králi na koních či velbloudech v čele. První letošní průvod proběhl v pondělí 1. ledna ve Slaném.

Průvod, který prošel centrem Slaného, vedli tři králové na koních. Následovaly desítky dětí v královských kostýmech s lucerničkami. Za zpěvu koledy v doprovodu slánského žesťového orchestru došli na Masarykovo náměstí, kde proběhlo pasování na tříkrálové koledníky a požehnání. Akce byla ukončena novoročním ohňostrojem.

„Mojí ideou je tříkrálový průvod, který spojuje lidi a zároveň zapojuje do tříkrálového dění jednotlivé obce na Slánsku,“ vysvětluje ředitelka Farní charity Slaný a organizátorka průvodu paní Nina Kubištová. Její vize se naplňuje. Průvodu se zúčastnili zástupci jedenácti obcí: starostové, zastupitelé a skupinky koledníků, které si do Slaného přijely pro požehnání. To jim udělil emeritní biskup pražský Mons. Karel Herbst, který se velkolepého shromáždění na Masarykově náměstí ve Slaném osobně zúčastnil.

S křídou, kterou požehnal, budou koledníci psát tříkrálové požehnání K+M+B. „Nejedná se o iniciály jmen tří králů, ale o zkratku latinského Kristus Mansionem Benedikat, Bůh žehnej tomuto domu,“ připomněla Nina Kubištová.

Mezigenerační solidarita

Tříkrálová sbírka posiluje mezigenerační solidaritu. Děti se podílejí na pomoci potřebným. „Je důležité vychovávat a vést děti k solidaritě, empatii, slušnosti a rozvíjet u nich altruismus. Je nutné vychovat generaci, která jednou převezme pomyslnou štafetu nás dobrovolníků,“ uvedla Nina Kubištová, která stojí již šestým rokem v čele dobrovolnické slánské Charity. S přípravou sbírky a průvodu začala už v září. Stovky hodin práce jí zabralo ušití 150 tříkrálových kostýmů. Každý z nich je ozdoben výšivkou C+M+B, na které spotřebovala 100 klubíček zlatých nití.

Výtěžek Tříkrálové sbírky podporuje sociální projekty především v místě, kde byly peníze vykoledovány. Na Slánsku podpoří provoz dobrovolnické Farní charity, která celoročně pomáhá seniorům, sociálně slabým rodinám a lidem v tíživé životní situaci. Novinkou je provoz nábytkové banky, která dokáže poskytnout okamžitou materiální pomoc potřebným lidem. Z nábytkové banky mohou získat základní nábytek, spotřebiče nebo i dětský kočárek. Projekt pomáhá ve spolupráci se sociálními odbory okolních obcí i s řediteli mateřských a základních škol.

Historie tříkrálových průvodů

Historie tříkrálových průvodů sahá do středověku, kdy byly spojeny s liturgickými oslavami svátku Tří králů. Průvody jsou připomínkou biblického příběhu o třech mudrcích z východu, jejichž putování za nově narozeným Synem Božím přibližuje Matoušovo evangelium. Postupem času se tato tradice stala i prostředkem dobročinnosti a pomoci potřebným.

Tříkrálové průvody se konají po celém světě. Velkou oblibu mají v Německu, Rakousku, Španělsku, Polsku a také v zemích Latinské Ameriky, například v Mexiku, Brazílii a dalších.

Tříkrálové průvody v Praze a Příbrami:

Tříkrálový průvod v Praze pořádá Arcidiecézní charita Praha. Zahájen bude v pátek 5. ledna 2024 v 15 hodin bohoslužbou v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. V 15.30 vyjde průvod v čele s třemi králi na velbloudech z Malostranského náměstí přes Karlův most až na Staroměstské náměstí.

Tříkrálový průvod s velbloudy pořádá také Město Příbram ve spolupráci s Charitou Příbram. Uskuteční se v soboru 6. ledna 2024 od 15 hodin. Průvod bude zahájen od radnice v Tyršově ulici a zakončen na náměstí T. G. Masaryka u pódia s živým betlémem.

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky