Adopce na dálku®

Od roku 1993 pomohl program Adopce na dálku® více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

10 důvodů proč podpořit program Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha

  1. Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě. Vaše pomoc tak bude trvalá.
  2. Vaší podporou nečiníte člověka na této pomoci závislým. Naopak! Jeho aktivita a píle je v procesu vzdělávání klíčová.
  3. Adopce na dálku® umožňuje dítěti vzdělávat se v jeho přirozeném kulturním prostředí. Nevytrhává ho z jeho přirozených rodinných a kulturních vazeb.
  4. Pomoc je adresná. Zapojíte-li se do programu Adopce na dálku®, dostane šanci na vzdělání jedna další konkrétní dívka či chlapec z vybrané cílové země.
  5. V rámci programu Adopce na dálku® dostáváte pravidelně 2 x ročně dopis od podporovaného dítěte, který je pro vás důkazem, že má vaše pomoc konkrétního příjemce.
  6. Málokterá jiná pomoc přináší viditelné výsledky s finančními prostředky ve výši cca 500 Kč měsíčně.
  7. Program Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha je realizován podle moderních principů rozvojové spolupráce – veliký důraz je kladen na komunitní přístup tak, aby byly případné negativní vedlejší dopady (např. závist nepodporovaného zbytku komunity) eliminovány.
  8. Do Adopce na dálku® se může zapojit nejen jednotlivec nebo rodina, ale i různé skupiny – farnosti, školy, školní třídy, pracovní kolektivy, party přátel…
  9. 93 % z obdržené částky plně podpoří realizovaný projekt a zbylých 7 % bude tvořit nezbytné nepřímé náklady a rezervy.
  10. Dlouhá tradice a důvěryhodnost organizátora pomoci – Arcidiecézní charita Praha se této formě pomoci věnuje nejdéle. Získala důvěru desetitisíců dárců z celé České republiky.

Zjistěte více o programu Adopce na dálku®

Chci podpořit dítě na dálku

Postup je jednoduchý! V on-line databázi dětí, které čekají na vaši pomoc, si vyberte konkrétní dítě a získejte více informací. Adoptovat na dálku můžete také přímo v naší kontaktní kanceláři v Londýnské ul. 44, Praha 2 v pondělí – čtvrtek od 8.00 do 16.00. Můžete také volat na tel. č. 224 246 519.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371