Dodávka zdravotnického vybavení pro partnerská zdravotnická zařízení oboru porodní asistentka při Lewanika Nursing School

Logo ČRA
Popis výchozí situace:

Zambie patří mezi země s nejvyšší mírou úmrtnosti matek, novorozenců a dětí do 5 let. Tato kritická situace má svou příčinu v nedostupnosti a nízké kvalitě zdravotnických zařízení. V zemi je velký nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu, zejména porodních asistentek.

Od listopadu 2009 realizuje Arcidiecézní charita Praha v Mongu, hlavním městě Západní provincie, program vzdělávání porodních asistentek. Načí činností chceme přispět ke snížení vysoké úmrtnosti matek a novorozenců. Založili jsme zde obor Porodních asistentka při Lewanika Nursing School, který má produkovat kvalifikované zdravotníky.

V lednu 2010 nastoupilo do nově vzniklého oboru 36 studentů. Ti se od konce února 2010 účastní praktické výuky ve venkovských partnerských zdravotnických zařízeních. Vybavení porodních sálů těchto zařízení je velmi nedostatečné. Aby si studenti mohli v praxi vyzkoušet znalosti nabyté v rámci teoretické výuky, je nezbytné dodat do těchto zdravotnických zařízení základní vybavení pro předporodní, porodní a poporodní péči. Po skončení praxí zůstane vybavení v daném zdravotnickém zařízení a bude nadále využíváno jeho pracovnícky. 

Cíl projektu:

 
Řádným fungování oboru Porodní asistentka při Lewanika Nursing School chceme produkovat kvalifikovanou pracovní sílu. Ta přispěje ke snížení vysoké úmrtnosti matek a novorozenců v Západní provincii.
 
Cílem projektu je nákup medicínského vybavení do vybraných partnerských zdravotnických zařízení – Limulunga, Sefula, Nalikwanda v okrese Mongu, Západní provincii Zambie. To umožní studentům v praxi si vyzkoušet znalosti nabyté v průběhu teoretické výuky. 
 
Realizace projektu:
 
Jako dodavatel zdravotnického vybavení byla vybrána zambijská firma Medchen Central Limited. Nové porodnické nástroje, přístroje a vybavení dodala do zdravotnických zařízení Limulunga, Sefula a Nalikwanda v okrese Mongu. U technicky náročnějších zdravotnických přístrojů byl personál vyškolen v jejich obsluze.
 
Zapojte se
 
Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20930 (Zdravotnické projekty). Děkujeme.

 

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

 

 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371