Novinky

Témata

Česká nemocnice v Ugandě

27. 7. 2023

Rozzuřený dav těžce zranil mladého Uganďana. Život mu zachránila Česká nemocnice

K podobnému zranění by v naší kultuře nedošlo. Ivana během jen krátké chvíle obvinil, odsoudil a potrestal rozlícený dav. U nás nepředstavitelné. V Ugandě bohužel běžné.

Celý článek

Novinky z ostatních Charit

25. 7. 2023

Nový sociální podnik: Charita Vlašim otevřela obchůdek Dobromysl

„Dobromysl vznikla jako dobrý úmysl, jak pomáhat lokálně,“ vysvětluje Dana Kucharčíková, sociální pracovnice Charity Vlašim. „Baví nás dávat prostor těm, kteří dělají s láskou, co je baví.“

Celý článek

Aktuálně z Ugandy

20. 7. 2023

Čtyři „adoptovaní“ mladí muži přijali kněžské a jáhenské svěcení

„Děkuji dobrodincům v České republice za pomoc! Vaše podpora, láska a štědrost se projeví v životech mnoha lidí,“ vzkazuje P. Cyrus.

Celý článek

Novinky z ostatních Charit

17. 7. 2023

Češi pomáhají, chtějí ale vědět, kam jejich peníze jdou

Na téma dárcovství hovořila Jarmila Lomozová z Arcidiecézní charity se studentem žurnalistiky Štěpánem Ťalským. Jací jsou Češi dárci? Na co rádi přispívají a nakolik se řídí rčením Bližší košile než kabát?

Celý článek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

13. 7. 2023

Naše práce v roce 2022: pomoc pro bezmála 40 tisíc lidí

Vydáváme Výroční zprávu Charit v pražské arcidiecézi za rok 2022. Dočtete se v ní, jak pomoc 65 profesionálních sociálních a zdravotních služeb a dalších projektů na pomoc lidem v nouzi zlepšila životní podmínky pro bezmála 40 tisíc lidí.

Celý článek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

9. 7. 2023

Podporujeme vzdělání dětí se zdravotním postižením

V rozvojových zemích má jen každé 20. dítě se zdravotním postižením šanci chodit do školy. Protože každé dítě má právo na vzdělání, chce Arcidiecézní charita Praha poskytnout tuto příležitost i znevýhodněným dětem.

Celý článek

Novinky z ostatních Charit

5. 7. 2023

Mám práci snů, pochvaluje si ředitelka Charity Neratovice Lenka Urbanová

Charita Neratovice patří k největším oblastním Charitám v pražské arcidiecézi. Od listopadu loňského roku stojí v jejím čele energická LENKA URBANOVÁ.

Celý článek

Krátká zpráva 1. 7. 2023

Je tady Milostivé léto III. Od 1. července do 30. listopadu 2023 se koná akce, která pomůže s oddlužením jak fyzickým, tak právnickým osobám. V našich charitních poradnách jsme připraveni vám pomoci. Více informací na webu Charity Česká republika

Naše pomoc uprchlíkům

30. 6. 2023

Adaptační skupiny naplnily poslání. Ukrajinské děti jsou připraveny nastoupit do běžných školek

Každé stěhování je pro malé dítě stresující. Když je navíc vynucené strachem o život, když rozděluje rodiny a cílovou destinací je cizí země, je to pro dítě zátěž, kterou dokáže obtížně unést.

Celý článek

Charita a Církev

28. 6. 2023

Oslavili svátek Panny Marie Matky ustavičné pomoci, patronky charitního kostela

Svátek Panny Marie Matky ustavičné pomoci, který připadá na 27. června, oslavila Arcidiecézní charita Praha mší svatou v charitním kostele v Nerudově ulici, který je patronce zasvěcen.

Celý článek

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 6. 2023

Z Karlína na Vinohrady. Poradna pro lidi v tísni změnila adresu a nabízí i terénní službu

„Poradna pro lidi v tísni je jakýmsi rozcestníkem, místem, které člověka v krizi zorientuje v jeho situaci a ukáže možnosti, jak lze spletitou situaci řešit,“ shrnuje záměr poradny její vedoucí Petr Zavřel.

Celý článek

Krátká zpráva 23. 6. 2023

Domov sv. Václava ve Staré Boleslavi navštívil herec Jan Přeučil. Se seniory se sešel v altánku na zahradě domova a přednesl Legendu o sv. Václavovi. Na takové milé a výjimečné setkání budeme dlouho vzpomínat.

Přesídlení krajanů

19. 6. 2023

Zdravotní sestřička Hanna z Ukrajiny má české kořeny. Díky tomu bylo přestěhování do Česka snazší

Zdravotní sestřičce Hanně, stejně jako 2 200 dalším krajanům ze zahraničí, jsme pomohli s integrací do české společnosti. Díky vládnímu programu mají krajané přesídlení do Česka snazší.

Celý článek

Komunitní centrum

14. 6. 2023

Zrekonstruované sídlo Arcidiecézní charity Praha se otevírá veřejnosti

Mezi první aktivity, které Komunitní centrum pořádá, patří jazykové kurzy, dětský výtvarný kroužek a ranní cvičení pro maminky.

Celý článek

Indie Aktuálně z Indie

13. 6. 2023

V indickém Bídaru vyrazilo 450 dětí na prázdninový tábor. Navážou na něj pravidelné dětské kluby

„Děti se věnovaly tomu, co je baví. Největší radost jsem měla vždycky z toho, když některá z dívek nebo některý z chlapců objevili talent, o kterém dosud nevěděli,“ říká sestra Christine.

Celý článek

Krátká zpráva 12. 6. 2023

V neděli 11. června skončilo letošní putování po stopách kněze Petra z Prahy do italského Orvieta. Poutníci a zástupci Arcidiecézní charity Praha se zúčastnili slavnostní mše svaté v orvietské katedrále. Průběh štafety jste mohli sledovat na facebooku.

Azylový dům Gloria Den dětí s NADACÍ AGEL (1) Pomoc rodinám v nouzi

8. 6. 2023

Pouliční kejklíři i malování na obličej. NADACE AGEL uspořádala v Azylovém domě oslavu Dne dětí

Den dětí oslavili nejmladší obyvatelé Azylového domu Gloria již tradičně na zahradní slavnosti, kterou pro ně uspořádala NADACE AGEL.

Celý článek

Charita a Církev

5. 6. 2023

Noc kostelů zahájil arcibiskup Jan Graubner v charitním kostele sv. Kajetána

Charitní kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána se během Noci kostelů otevřel tisícům návštěvníků. Měli možnost vyslechnout dva mimořádné koncerty, přednášky o historii kostela i ochutnat mešní vína. Večerem provázel Vladimír Kořen.

Celý článek

Pomoc lidem s postižením

2. 6. 2023

Každý den je tu o obyčejných věcech. Reportáž z Domova sv. Rodiny na Petřinách

V kuchyni se začíná vařit oběd, dnes bude hrachová kaše s uzeným masem. Na zahradě pan Mirek upravuje záhony a sbírá větvičky. Domov svaté Rodiny se probudil do červnového rána. 

Celý článek

Aktuálně z Ugandy

1. 6. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Glorie, Florence i Robinah pocházejí z Ugandy. Žijí v rodinách zatížených těžkostmi, které si jen těžko dokážeme představit. Jen díky České nemocnici v Ugandě neskončil žádný z příběhů tragicky.

Celý článek