Poradna pro migranty a uprchlíky

(registrace MPSV č. 7026827)

Jste cizinec a potřebujete poradit v oblasti sociální nebo právní?
Potřebujete asistenci na úřadech nebo institucích?

Kontaktujte naši poradnu.

Naším cílem je poskytnout vám nezbytnou a adekvátní pomoc zejména prostřednictvím sociálního a právního poradenství na území Prahy a Středočeského kraje.

Cílové skupiny

Pomoc je určena cizincům s různými druhy pobytu, žadatelům o mezinárodní ochranu a státem uznaným uprchlíkům.

Poskytujeme služby

 • sociální a právní poradenství
 • asistence při jednání na úřadech a institucích (lékař, škola, pojišťovna...)
 • pomoc při integraci do společnosti
 • poradenství v oblasti zaměstnanosti v ČR a pracovně-právních vztahů (informace o možnostech rekvalifikace, pomoc při nostrifikaci dokumentů, hledání zaměstnání, vyřizování pracovních povolení)
 • pomoc při vyhledávání zaměstnání
 • pomoc při hledání ubytování
 • informace o jazykových kurzech češtiny pro cizince
 • krizová pomoc 
 • materiální pomoc v naléhavých případech
 • humanitární sklad šatstva
 • psychická a duchovní podpora
 • zprostředkování na další služby a zařízení
 • preventivní aktivity
 • distribuce informačních materiálů

Otevřeno

Pondělí: 10 – 16 hodin
Čtvrtek:  10 – 16 hodin
Konzultace v jiný den je možná po telefonické domluvě.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně ambulantní a terénní formou.

Další aktivity poradny

Spolupráce se Správou uprchlických zařízení 
Projekt MEDEVAC 
Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců
Program podpory při potírání nelegální migrace 

Kontakt

Mgr. Světlana Porche – vedoucí Střediska Migrace, sociální pracovnice
JUDr. Anna Zemková – právnička
Mgr. Irena Adamenková – sociální pracovnice
Bc. Michaela Bošková – sociální pracovnice
Mgr. Pavlína Jilečková – sociální pracovnice

Kontakty na ostatní poradny a služby, užitečné odkazy

Poradenská centra pro cizince a uprchlíky v rámci sítě Charity ČR
Poradny v rámci sítě Charity ČR
Registr poskytovatelů sociálních služeb – vyhledání služby
Aktuální informace MV ČR o změnách cizineckého zákona od 1. 1. 2011

Činnost Poradny pro migranty a uprchlíky podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra
Správa uprchlických zařízení MV ČR
Magistrát Hlavního města Prahy
European Cooperation in Science and Technology
Tříkrálová sbírka, drobní dárci

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371