Noví jáhni z řad „adoptovaných“ studentů budou sloužit na severu Ugandy

Noví jáhni z řad „adoptovaných“ studentů budou sloužit na severu Ugandy

Nedávno jsme vás informovali o kněžském a jáhenském svěcení v diecézi Kasana-Luweero. Na konci srpna vstoupili do jáhenské služby další mladí muži, tentokrát ze severougandské diecéze Gulu. Slavnost provázela vděčnost programu Adopce na dálku® a českým dárcům, kteří vzdělání seminaristů podporují.

Tisíce věřících se shromáždily na prostranství farnosti Panny Marie Lurdské ve městě Kitgum (diecéze Gulu), aby byli svědky významného okamžiku. Šest seminaristů přijalo jáhenské svěcení, čtyři byli vysvěceni na kněze. Byli mezi nimi i „adoptovaní“ studenti: jáhen Emmanuel Okello, jáhen Peter Ojara, jáhen Geoffrey Rachkara a jáhen George Olara.

„Děkuji všem, kteří mě na mé duchovní cestě pomáhají, zejména chci poděkovat paní Gabriele z České republiky. Díky její podpoře jsem mohl dojít až sem a díky její laskavé pomoci se nyní můžu vrátit a dokončit poslední rok studia, který mě dělí od možnosti přijmout kněžskou službu,” řekl během slavnosti jáhen Emmanuel Okello.

Seminaristé jsou do programu Adopce na dálku® vybíráni, stejně jako mladší děti, na základě potřebnosti. Pocházejí z chudých poměrů a jejich rodiny je nemohou na studiích finančně podporovat. Někteří z nich jsou sirotci, jako například jáhen Peter Ojara. „Skoro jsem ztrácel naději, že budu moci seminář dokončit, když mi Bůh seslal pomoc v podobě programu Adopce na dálku®. Děkuji mému drahému panu Alojzovi za finanční podporu. Ať Vám Bůh žehná,” vzkazuje do Česka jáhen Ojara.

Duchovní péče v regionu zasaženém válkou

Sever Ugandy byl donedávna dějištěm jedné z nejdelších a nejkrutějších válek současnosti. Povstalecká skupina vedená Josephem Konym, která se označovala jako Armáda božího odporu, rekrutovala i dětské vojáky a zasáhla tvrdě do života místních lidí.

Ačkoli dohoda o příměří byla podepsána před 15 lety, dodnes se region nevyrovnal se zničujícími následky války. Nejen ekonomicky, ale i v srdcích lidí, kteří přišli o své blízké. Dokladem toho jsou i slova, která během slavnosti pronesl arcibiskup John Baptist Odama: „Víme, že rebelové, kteří bojovali na straně Armády božího odporu, se nyní navracejí domů. Neoplácejme zlo zlem. Zapomeňme na křivdy z minulosti. Najděme sílu odpustit.”

Severní Uganda získala i díky dárcům z Česka nové služebníky církve, kteří jsou připraveni sloužit Bohu i lidem v regionu, jehož obyvatelé potřebují duchovní povzbuzení, aby dokázali překonat devastující vliv, který válka zanechala na jejich duši.

V programu Adopce na dálku® podporují čeští dárci vzdělání a formaci bohoslovců a novicek. Jejich finanční podpora a modlitba provází tyto mladé lidi na cestě k duchovnímu povolání. Zjistěte, kdo právě teď čeká na podporu.

Chci pomoci

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Zajistíme lidem přístup k pitné vodě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Ugandy

5. 9. 2023

Při základní škole sv. Jana Nepomuckého v Ugandě jsme postavili internát

Česká nemocnice v Ugandě

31. 8. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachránila další lidský život

Nemocnice Wesunire Uganda Aktuálně z Ugandy

9. 8. 2023

Po Buikwe i Buyenge a Wesunire. Česká pomoc mění k nepoznání další dvě ugandské nemocnice

Česká nemocnice v Ugandě

7. 8. 2023

Mobilní ordinace zachraňuje životy lidí v odlehlých vesnicích na břehu Viktoriina jezera