Sestra Goretti v Praze

Sestra Maria Goretti z Indie se ve čtvrtek 13. prosince setká v Praze s dárci Centra zahraniční spolupráce.

Více...

Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Školní systém v Bělorusku - informace pro dárce programu Adopce na dálku®

Základní vzdělání je v Bělorusku zdarma. Tak jako u nás i zde je zákonem stanovená povinná školní docházka až do 9. třídy. Opustilo se od ruského známkování (5 znamenala výbornou a 1 nedostatečnou) a od roku 2003 se přešlo na bodování a to od 0 do 10 (0 je nedostatečná, 10 výborná). Po deváté třídě děti začínají chodit na střední školu, která trvá od 2 do 4 let (jde o podobný systém jako u nás). Středoškolák se připravuje na školu vysokou, která je zdarma, v případě kvalitnější školy je placená (600 - 1 200 USD za rok).

Děti mají také možnost chodit do mimoškolních zařízení, která jsou většinou státní. Tato zařízení nabízejí mnoho oborů – malířský kroužek, divadelní, keramický, sportovní, dokonce i cirkusový. I když jsou tyto umělecké školy zdarma, musí na ně rodiče přispívat. Příspěvek činí 3-6 USD na měsíc podle materiální náročnosti kroužků. V těchto školách žák postupuje z jednoho ročníku do druhého stejně jako na škole klasické. Mnoho rodičů však nemůže zaplatit dítěti měsíční poplatky na mimoškolní aktivity, a tak se děti často ve svém volném čase toulají ulicemi. Dětem začínají letní prázdniny už v květnu, a protože do školy chodí i v sobotu, trvají tři měsíce. Děti mají delší prázdniny i v zimě.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371