Sestra Goretti v Praze

Sestra Maria Goretti z Indie se ve čtvrtek 13. prosince setká v Praze s dárci Centra zahraniční spolupráce.

Více...

Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Čtyři výročí Farních charit

Čtyři Farní charity slaví letos výročí svého založení. Požádali jsme jejich ředitelky a ředitele o krátký rozhovor, v němž se ohlížejí za dosavadním působením jejich Charity a shrnují, jakých výsledků dosáhla.

Miloslava MachovcováMiloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice: Stáli jsme u zrodu domácí zdravotní péče

Jak dlouhou působíte ve Farní charitě Neratovice? Jaké byly začátky?

Pracuji v Charitě již 25 let – od září 1991. Nastupovala jsem po dohodě s otcem Aloisem Kubým, který neratovickou Charitu založil, na pozici vrchní sestry. Začátky byly velmi náročné, museli jsme sehnat zaměstnance, nasmlouvat klienty, zajistit zázemí, zdravotnické pomůcky a materiál. Právě pod záštitou Charity se tenkrát domácí zdravotní péče v naší zemi zakládala. Šlo o experiment Ministerstva zdravotnictví. V roce 1992 pak vznikla Všeobecná zdravotní pojišťovna, s níž jsme uzavřeli smlouvu, a zajistili tak financování naší činnosti.

Jak se z vašeho pohledu daří dnes seniorům ve srovnání s dobou před 25 lety?

Tím, že se pohybuji stále v terénu, myslím si, že situace seniorů se zlepšuje a že mají lepší životní podmínky. Mohou využít příspěvek na péči, dostupnou registrovanou zdravotní a sociální péči.

Jakých úspěchů Farní charity Neratovice si nejvíc ceníte?

Za úspěch naší Farní charity považuji postupné rozšíření služeb do mnoha měst a obcí, výběr zaměstnanců, kteří tuto práci dělají s láskou a porozuměním, dobře a kvalitně, čehož se nesmírně vážím. Máme stabilní vedení, Národní cenu kvality Certifikátu ISO, do kterého se zapojily všechny naše služby. Do budoucna si přeji dobré fungování organizace, spokojenost našich klientů, spokojenost zaměstnanců a dobrou spolupráci se všemi institucemi.  

Slavnostní mše svatá k 25. výročí založení Farní charity Neratovice se uskuteční v úterý 7. září 2016 od 11 hodin v kostele svatého Jakuba Většího v Libiši.

Jiří KalaJiří Kala, ředitel Farní charity Příbram: Podstata naší práce zůstává stejná

Vzpomenete si, kdy jste poprvé zaregistroval Charitu jako organizaci, v níž byste rád pracoval?

Bylo to na Svaté Hoře, kde jsem tenkrát pracoval. Pamatuji si, jak do České republiky a na Svatou Horu přijel na návštěvu biskup z Ugandy, v jehož diecézi Charita pomáhá. Setkání s ním pro mě bylo silným okamžikem, kdy jsem si uvědomil, že práce Charity je smysluplná. Na Charitě se mi líbí její zaměření. Jsem rád, že mohu pracovat pro takto silnou a různorodou organizaci, která ale má svůj řád a kde všichni vystupujeme pod „jednou značkou“.

Nakolik se během uplynulých 25 let změnila činnost Farní charity Příbram?

Podstata naší práce zůstává stejná. Naše Charita již od počátku pomáhá nemocným a seniorům skrze domácí ošetřovatelskou péči a pečovatelskou službu. Proměnily se určitě některé potřeby našich klientů, jimž pomáháme. Dnes už například nechodíme vymetat kamna, ale stále jsme našim klientům nablízku v jejich nemoci nebo osamělosti. 

Postupem času se přidala služba pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci. Tato služba je potřeba stále více, protože se na nás obrací další a další rodiny.

Jaké byste zmínil největší úspěchy a výzvy do budoucna?

Největším úspěchem je podle mě to, že Farní charita dokázala překonat řadu překážek a dnes je stabilní profesionální organizací, která je věrná svému poslání. Jsem opravdu rád, že se nám povedlo najít kvalitní zázemí pro naše služby, které naší Charitě dlouho scházelo. 

Další výzvou je stěhování denního stacionáře a rozšíření našich služeb o paliativní péči. 

Při pohledu zpět bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří stáli u zrodu naší Charity, protože oni udělali velký kus práce, na kterou my dneska můžeme navazovat. 

Slavnostní mše svatá k 25. výročí založení Farní charity Příbram se uskuteční v úterý 11. října 2016 od 15 hodin na Svaté Hoře.

Zdenka PětníkováZdenka Pětníková, ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem: Pro lidi v nouzi jsme posledním útočištěm

Proč jste si před 15 lety vybrala práci právě pro Charitu a čím vás nejvíc naplňuje?

Charita si vybrala mě. S nabídkou práce mě oslovila tehdejší ředitelka Jitka Kirschnerová. Práce v Charitě mě stále baví, protože vidím, že má smysl. Jsme mnohdy pro naše klienty tím posledním útočištěm, kam se obracejí o pomoc a vědí, že jim pomůžeme. Díky zkušenostem získaným v Charitě jsem si začala opravdu vážit mnoha věcí, které jsem do té doby vnímala jako samozřejmost. Jsou to dary, o které jsem se sama nezasloužila – šťastné a bezstarostné dětství, fungující rodina, dobré rodinné vztahy a zázemí, jistota, zdraví. Práce v Charitě mě vede k pokoře, větší důvěře v Pána Boha, úctě k lidem a trpělivosti.

Komu vaše Charita v uplynulých 20 letech nejčastěji pomáhala?

Mnoha klientům – seniorům, invalidním důchodcům, maminkám s dětmi v nouzi, dětem a mládeži ze znevýhodněného prostředí, sociálně slabým rodinám s dětmi, bezdomovcům, lidem postiženým povodněmi a dalším potřebným.

Co považujete za největší úspěch, ať už váš osobní či vaší Farní charity za dobu jejího fungování?

Podařilo se nám zaregistrovat čtyři sociální služby, vytvořit pro ně standardy, zajistit financování těchto služeb a postupně je stále zkvalitňovat, navázat spolupráci s dalšími Charitami, Potravinovou bankou, Agenturou pro sociální začleňování; aktivně pomáhat při povodních. Troufám si říct, že naše charitní dílo se daří. Není to zásluha jednoho člověka, ale je to díky obětavé práci všech pracovníků Charity, kterým patří mé díky za jejich každodenní péči o klienty, za vytváření potřebného zázemí pro péči, za jejich osobní nasazení, profesionalitu, obětavost, vytrvalost, trpělivost, nadšení, empatii, pochopení. A k tomu, aby se nám dařilo, je samozřejmě nezbytné Boží požehnání. Protože, jak říkávala moje babička: „Marné lidské namáhání bez Božího požehnání.“

Slavnostní mše svatá k 20. výročí založení Farní charity Roudnice nad Labem se uskuteční ve středu 5. Října 2016 od 11 hodin v kostele Narození Panny Marie v Roudnici n. L.

 

Barbora KovářováBarbora Kovářová, ředitelka Farní charity Kralupy nad Vltavou: Na začátku bylo nadšení tří dobrovolníků

Jak vzpomínáte na začátky Farní charity Kralupy nad Vltavou?

Ve farní Charitě působím od roku 2001. Přihlásila jsem se jako dobrovolník. Vzhledem k tomu, že jsme se do Kralup čerstvě přestěhovali, byla to pro mě příležitost k zapojení se do aktivit farnosti a k seznámení s lidmi a městem vůbec. K velké změně došlo v roce 2002 během povodní, kdy mě oslovil tehdejší kralupský farář P. Edward Walczyk, zda bych se nechtěla Charity ujmout. Tenkrát byla Charita v Kralupech v plenkách, působil zde jen ředitel a pár dobrovolníků. Zpočátku jsme pomáhali při povodních, ale postupně jsme začali rozvíjet vlastní činnost a hledat svoje místo v našem regionu.

Jste blízko těm nejpotřebnějším v naší společnosti. Co bývá často příčinou jejich problémů?

Společnost nejvíce trápí konzumní způsob života, finanční negramotnost, neschopnost rozeznat, co je důležité a co ne. Zadlužují se, neschopni splácet končí na okraji společnosti, bez peněz, domova, rodiny.

Co považujete za největší úspěch?

Za celou dobu své působnosti se nepřestávám divit, jak je možné, že za 15 let ze tří dobrovolníků dokáže vzniknout charitní dílo provozující sedm sociálních služeb a fungující jako významný zaměstnavatel v regionu. Je to jistě jen kapka v moři, ale děláme, co můžeme a umíme. Děkujeme Bohu a všem, kteří nám pomáhají.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

V současné době se snažíme získat prostředky na nákup nového objektu pro provoz sociálně aktivizační služby pro rodiny a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Stávající prostory jsou již nevyhovující, malé. Doufáme, že se nám to podaří a příští rok se budeme stěhovat.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371