25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Kralupská Charita přemění kasino v centrum pomoci pro lidi v nouzi

Kralupská Charita přemění kasino v centrum pomoci pro lidi v nouzi

Farní charita Kralupy nad Vltavou zakoupila díky evropským dotacím dům v centru města v Riegrově ulici. Objekt, v němž donedávna fungovala herna, promění v sídlo svých sociálních služeb pro lidi v nouzi. Zázemí zde najde také keramická dílna a obchůdek pro širokou veřejnost. Dům nyní prochází rekonstrukcí. Jeho otevření plánuje Farní charita na podzim tohoto roku.

Kralupská Charita přemění kasino v centrum pomoci pro lidi v nouziFarní charita Kralupy nad Vltavou potřebuje nové prostory, vysvětluje její ředitelka Barbora Kovářová: „Naše činnost se rozšiřuje. Provozujeme sedm sociálních služeb a řadu dalších projektů na pomoc potřebným. V roce 2010 jsme získali dům v Sokolské ulici. Od té doby jsme založili další služby, které jsou nyní v pronajatých prostorech. To je pro nás dlouhodobě cenově nevýhodné, proto je chceme přestěhovat do vlastního. Nové prostory nám navíc umožní naše stávající služby rozšířit a zvýšit jejich kapacitu.“

Ve dvoupodlažním domě v Riegrově ulici, který kralupští znají pod názvem „Na Františku“ bude sídlit Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Rep Sun. Jeho cílem vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, pomoci jim se školní přípravou, s výběrem budoucího povolání či s mezilidskými vztahy. Zázemí zde najde také Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Centrum Čtyřlístek, které pomáhá rodinám jako celku, rodičům s výchovou a vzděláváním dětí. Učí jak aktivně trávit volný čas, poskytuje také terénní služby. Ve střešní nástavbě domu vzniknou dva azylové byty.

Riegrova ulice se nachází v centru města, poblíž hlavního kralupského náměstí, kostela, obecního úřadu či informačního centra. Ulice je pěší zónou. Barbora Kovářová vysvětluje: „Chceme využít toho, že je dům v tak příjemné a atraktivní lokalitě. Vedle sociálních služeb pro potřebné plánujeme dům „Na Františku“ otevřít i široké veřejnosti. Své místo tu najde keramická dílna s kurzy pro děti i dospělé a charitní obchůdek.“

Nákup a rekonstrukci domu umožnil Farní charitě grant z evropského programu IROP Střední Čechy. Rekonstrukce probíhá od dubna do listopadu tohoto roku. Brzy se tak začne psát nový příběh domu „Na Františku“, ve kterém už nebude místo pro zatemněná okna a noční život herny.

O Farní charitě Kralupy nad Vltavou

Ve svých sedmi sociálních službách pomůže Farní charita Kralupy nad Vltavou ročně více než 500 klientům. Kromě již zmiňovaného Nízkoprahového centra pro mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou to dále Azylový dům sv. Máří Magdaleny, Dům na půl cesty, Poradenské centrum, Sociální rehabilitace Horizont a Nízkoprahové denní centrum Paprsek.

Mezi další projekty Farní charity patří sociální podnik Šuplík, což jsou dva secondhandové obchody s názvem Šuplík a dnes již zavedená značka Chickepa, která sdružuje pod patronátem Farní charity šicí, keramickou a papírenskou dílnu.

Farní charita Kralupy nad Vltavou zaměstnává bezmála čtyři desítky pracovníků. Celkové náklady na provoz charity se ročně vyšplhají k částce 9 mil. Kč. Dotace z MPSV na provoz celé organizace kryje zhruba 80 % celkových nákladů. Zbylých 20 % musí kralupská charita získat z darů a vlastní činností. Výše darů od právnických a fyzických osob v roce 2017 činila 185 tis. Kč, z čehož díky Tříkrálové sbírce se částka navýšila o 76 tis. 

Chcete-li práci Charity podpořit, můžete přispět finančním darem na číslo účtu 51-6442530217/0100, zadáním zakázky keramické nebo šicí dílně, věnováním nepotřebného oblečení, spotřebního zboží ve slušném stavu, tak aby bylo možné ho prodat v charitních obchodech.

Více o Farní charitě Kralupy nad Vltavou
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371