ZŠ Open Gate na návštěvě v Domově pro seniory Mukařov

ZŠ Open Gate na návštěvě v Domově pro seniory Mukařov

Prvňáčci ze ZŠ Open Gate navštívili Domov pro seniory Mukařov. Prohlédli si zařízení a pro obyvatele si připravily program. Setkání bylo první ze série šesti plánovaných návštěv, v průběhu kterých navštíví mukařovský Domov pro seniory všechny třídy Základní školy.

Domov pro seniory začíná hospodařit na zahradě

Domov pro seniory začíná hospodařit na zahradě

Téměř celý dnešní den si pracovníci a někteří klienti Domova pro seniory Mukařov vyčlenili pro práci na zahradě Domova. „Udělali jsme dva nové záhonky, uklidili zahradu, vytvořili kompost, zasadili křen, nasbírali jablka a ořechy,“ popisuje Lucie Pešlová, ředitelka Domova. „Na jaře budeme s prací pokračovat. Chceme si sami pěstovat cibule, řektvičky, mrkev, okurky a rajčata, abychom nemuseli všechnu zeleninu do naší kuchyně kupovat.“

Při dnešním dni otevřených dveří nás navštívila téměř stovka návštěvníků

V Domově pro seniory Mukařov, stejně jako v dalších zařízeních, se dnes konal den otevřených dveří. Mezi jinými mukařovský Domov navštívily tři třídy dětí z prvního stupně Open Gate z Babic. Pracovníci pro ně připravili prezentaci a prohlídku Domova, jedna z klientek přednesla autorskou báseň o respektu k rodičům ve stáří, který by děti měly mít.

První vydání měsíčníku "Domovník"

Domov pro seniory Mukařov vydává první číslo měsíčníku Domovník, který je určen především klientům, jejich rodinným příslušníkům i mukařovským obyvatelům, kteří mají zájem zapojovat se do dění v Domově.

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Charita Česká republika vyhlašuje pro své klienty fotografickou soutěž na téma „Charita očima seniorů“. Zájemci o účast mohou své digitální fotografie v tiskové kvalitě zasílat do 31.7.2012, nejlépe prostřednictvím pracovníků zařízení, jehož jsou klientem. Nejlepší fotografie budou oceněny a vznikne z nich putovní výstava.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371