Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Charitní koláčky se stávají tradicí

Charitní koláčky se stávají tradicí

Arcidiecézní charita Praha se i letos zúčastnila Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. U jejích stánků se zastavilo devět stovek poutníků.

„Sešli jsme se opět už v půl šesté ráno u Baziliky sv. Václava, kde jsme postavili stánek pro poutníky, kteří se přišli poklonit svatováclavské relikvii v kryptě kostela a na ranní bohoslužby,“ popisuje Stanislav Fiala z Azylového domu sv. Terezie. „Poutníkům jsme poskytli drobné občerstvení (káva, čaj, koláčky) a propagační materiály a informace o činnosti Arcidiecézní charity Praha.“

Druhý stánek mohli od 8 hodin do odpoledních hodin poutníci navštívit před Chrámem Nanebevzetí Panny Marie. K dispozici měli poutníci opět drobné občerstvení a výrobky klientů ze zahraničních projektů Charity v Africe.

Návštěvníci se na nás i letos obraceli s dotazy, které se týkaly práce Charity. Častým tématem byla aktuální otázka uprchlické krize a možnost konkrétní pomoci uprchlíkům.

 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371