Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Středisko Migrace spolupracuje s Waldorfským lyceem

Středisko Migrace spolupracuje s Waldorfským lyceem

Studentky Waldorfského lycea absolvovaly praxi ve Středisku Migrace. Nejvíce ocenily návštěvu Přijímacího střediska pro žadatele o mezinárodní ochranu Praha Ruzyně, které se nachází v prostorách letiště.

 

 

Pozvánka na mezinárodní setkání mládeže v Taizé

Mladí lidé z celé České republiky mají možnost zapojit se do komunity v Taizé v termínu od 30.7. – 7.8. 2011 za duchovního doprovodu P. Dr. Vojtěcha Eliáše, prezidenta Charity Praha. 

Získejte více informací. Přihlášky zasílejte co nejdříve na adresu vera.verner@seznam.cz.

 

Charita Praha spolupracuje na výzkumu zdravotní situace migrantů

Středisko Migrace se podílí na výzkumu, který mapuje vliv sociálních determinant na zdraví imigrantů a azylantů, tedy i vlivu na jejich integraci v majoritní společnosti České republiky (integraci výrazně ovlivňují např. sociální gradient, práce, stres, dětství, sociální vyloučení, nezaměstnanost, sociální opora i doprava).

Nadační fond Elizabeth pro Azylový dům Gloria

Nadační fond Elizabeth pro Azylový dům Gloria

Nadační fond Elizabeth uspořádal burzu oblečení, jejíž výtěžek byl určen Azylovému domu Gloria.   

 

Nové vybavení ergoterapeutické dílny v Domě na půl cesty v Kralupech n. Vlt.

Nové vybavení ergoterapeutické dílny v Domě na půl cesty v Kralupech n. Vlt.

Díky finanční podpoře města Kralupy n. Vlt. pořídila Charita Praha nové vybavení své ergoterapeutické dílny v Domě na půl cesty. Klienti domu (mladí lidé, kteří vyrůstali v dětských domovech) zde pod vedením asistenta vyrábí skleněné vitráže pomocí Tiffany techniky. Získávají tak základní pracovní návyky a učí se trpělivosti a přesnosti.

Když chytne člověka Afrika za srdce...

Když chytne člověka Afrika za srdce...

Když chytne člověka Afrika za srdce, vábí ho k návratu. To platí u cestovatelů, dobrodruhů, ale také u rozvojových pracovníků. Před třemi lety odjela MICHALA CHATRNÁ do Ugandy poprvé, jako dobrovolnice Charity Praha. Za týden se „na místo činu“ vrací, tentokrát v pozici koordinátorky Charitních vzdělávacích rozvojových projektů.  

Tříkrálová sbírka 2011 v pražské arcidiecézi - konečné výsledky

Tříkrálová sbírka 2011 v pražské arcidiecézi - konečné výsledky

V roce 2011 se v Tříkrálové sbírce v pražské arcidiecézi vybralo 4.065.260 Kč. Je to dosud nejvyšší částka, kterou sbírka od svého založení přinesla. Z vybraných peněz budou financovány sociální projekty Charity Praha a farností, které se na sbírce podílely. Všem dárcům děkujeme!

Bohatý únorový program pro děti v Azylovém domě Gloria

Měsíc únor přinesl bohatý program pro děti v  Azylovém domě Gloria. Proběhl Maškarní karneval - masky, hry a dětský smích oživily atmosféru celého domu. O další zajímavou akci se postaraly děti z mateřské školky v sousedství, které v Azylovém domě zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách. Spolupráce s mateřskou školkou bude pokračovat i v budoucnu. V Domě Gloria sídlí kromě Azylového domu také stacionář, takže z aktivit dětí se pravidelně těší i senioři.

Česká nemocnice v Ugandě slaví 4. narozeniny

Česká nemocnice v Ugandě slaví 4. narozeniny

Českou nemocnici v Ugandě otevřela před čtyřmi lety, v únoru 2007, Arcidiecézní charita Praha v kraji Buikwe poblíž Viktoriina jezera. Cílem tohoto rozvojového projektu je zpřístupnění zdravotní péče chudým lidem z vesnických oblastí, včetně čtyř tisíc dětí zapojených do programu Adopce na dálku® pražské Charity.

Setkání u ministra Radka Johna

Na pozvání místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr. Radka Johna se uskutečnila pracovní schůzka, jíž se zúčastnili zástupci organizací, které poskytují sociální služby lidem bez domova, zástupci resortů MPSV a MZ, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Policejního prezidia Policie ČR a zástupci Kanceláře MV, odboru bezpečnostní politiky a odboru prevence kriminality MV. Za Charitu Praha se setkání zúčastnil Mgr. Stanislav Fiala, vedoucí Azylového domu sv. Terezie.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371