25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Projekt Asistenční služby příslušníkům třetích zemí na území Prahy a Středočeského kraje

Projekt Střediska Migrace „Asistenční služby příslušníkům třetích zemí na území Prahy a Středočeského kraje“ byl Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí podpořen částkou 1 416 000 Kč.

Rozhovor s otcem biskupem Anthony Zziwou

V druhém říjnovém týdnu navštívil Charitu Praha otec biskup Anthony Zziwa z partnerské diecéze Kyinda Mytiana. Během své návštěvy poskytl rozhovor Rádiu Proglas. Archiv vysílání.

Novinka v programu Adopce na dálku

Rozvojový program Adopce na dálku oslovuje nový okruh dárců z řad české veřejnosti. Dlouhodobě úspěšný a oblíbený způsob, jak pomáhat dětem v rozvojových zemích – Adopce na dálku® – rozšiřujeme o novou formu této pomoci. Podpořit vzdělání konkrétního potřebného dítěte v Ugandě má nyní možnost i ten, kdo si nepřeje navázat s dítětem osobní korespondenci.

Ohlédnutí za prázdninovým pobytem běloruských dětí

V červenci jsme připravili pro 22 dětí ze sociálně slabých rodin z Běloruska prázdninový pobyt v České republice. Tuto již tradiční akci jsme mohli uspořádat díky dárcům, kteří v programu Adopce na dálku® děti podporují, a během pobytu je přijali na několik dní do svých rodin.

Charita Praha členem Asociace pro fair trade

Charita Praha členem Asociace pro fair trade

Arcidiecézní charita Praha získala status sympatizujícího člena Asociace pro fair trade a stala se tak její součástí. Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají praktickými i strukturálními otázkami rozvoje spravedlivého obchodu v České republice. Charita Praha chce členstvím v Asociaci podpořit myšlenku fair trade jako účinného nástroje rozvoje.

Nové stromy v zahradě Fatimy

V loňském roce jsme byli nuceni vykácet 4 stromy, které nejenže zdobily zahradu, ale vytvářely na ní i příjemný stín. S podporou firmy Vaše zeleň jsme vysázeli stromy nové - dva platany, dub a buk.

Projekt na podporu obhajoby práv pracovních migrantů

Cizincům je v rámci projektu zajišťováno specializované právní poradenství zaměřené zejména na pracovněprávní vztahy, zákon o pobytu cizinců, zákon o zdravotním pojištění a na další právní normy související se životem cizince v ČR.

Děti z Azylového domu jely na výlet

Díky velkorysému sponzorovi si šest dětí v doprovodu pracovnice Azylového domu Gloria a dvou maminek užilo celodenní výlet parníkem na Slapy. Více nám o něm napsala pracovnice azylového domu, která děti doprovázela:

Dokumentární film ČT přibližuje život dětí v Ugandě

Děti války, děti míru. Tak zní název dokumentárního filmu z cyklu Příběhy z Afriky, který připravily Zuzana Šimůnková a Andrea Majstrorovičová z České televize. Ugandským školákům brání v učení války i bída. Sledujte v archivu České televize.

Poděkování za dar na nové auto pro osobní asistenci

Arcidiecézní charita Praha, Osobní asistence střediska Brandýs n. L. mnohokrát děkuje vedení Městského úřadu Brandýs n/L.-Stará Boleslav a všem sponzorům, kteří přispěli na auto Renault Kangoo. Toto auto v nemalé míře přispěje ke zkvalitnění služby Osobní asistence, větší dostupnosti a snad i k větší spokojenosti uživatelů služby, ale i všech občanů města Brandýs n/L-Stará Boleslav a okolních vesnic.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371