Sestra Goretti v Praze

Sestra Maria Goretti z Indie se ve čtvrtek 13. prosince setká v Praze s dárci Centra zahraniční spolupráce.

Více...

Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Poděkování Britskému velvyslanectví

Poděkování Britskému velvyslanectví

V minulých dnech proběhla díky laskavosti a nevšední iniciativě zaměstnanců Britského velvyslanectví v Praze sbírka ošacení a užitečných věcí ve prospěch klientů Azylového domu sv. Terezie. Ze strany velvyslanectví se jednalo o navázání na spolupráci z loňského roku; vzniká tak tradice v pomoci těm nejpotřebnějším z nás. Za všechny darované prostředky jménem uživatelů našich služeb srdečně děkujeme. 

Azylový dům Gloria nabízí kroužky pro děti

Azylový dům Gloria nabízí kroužky pro děti

Od října budou v Azylovém domě Gloria probíhat kroužky pro děti. Na jejich vedení se podílí Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy. Ve čtvrtky se budou scházet děti z 2. stupně ZŠ na výuce náboženství, v pátky bude probíhat příprava k prvnímu sv. přijímání. Účast na setkáních je otevřena všem dětem.

20 let Farní charity Neratovice

20 let Farní charity Neratovice

V úterý 11. října oslavila Farní charita Neratovice 20. výročí od svého založení. Na oslavě se sešli zástupci Farní charity, Arcidiecézní charity Praha, města Neratovic a celé řady organizací, s kterými Farní charita Neratovice spolupracuje.

Při této příležitosti obdržela Národní cenu kvality služeb České republiky. Farní charita pracuje především v oblasti domácí péče. Provozuje velké středisko pečovatelské a ošetřovatelské služby. Získání ceny kvality služeb je výsledkem dlouholeté obětavé a kvalitní práce Farní charity.

Setkání Charity s arcibiskupem Dominikem Dukou

Ve středu 19. října se uskuteční setkání zástupců diecézních a farních charit s arcibiskupem Dominikem Dukou. Tématem setkání bude 20 let obnovené charitní činnosti, které si letos připomínáme. Zájemce o práci Charity zveme k účasti.

Na Hostýně společně zasedaly Rady české a slovenské Charity

Na Poutním místě Sv. Hostýn na Kroměřížsku se 3. a 4. října 2011 konalo společné zasedání Rady Charity České republiky a Rady Slovenské katolické charity za účasti ředitelů a prezidentů. Po šestnácti letech se tak opět setkali nejvyšší zástupci obou národních Charit.

Svět si připomněl Mezinárodní den seniorů

Svět si připomněl Mezinárodní den seniorů

V sobotu 1. října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů. Tento den je oslavou všeho, co společnosti staří lidé přinášejí. Upozorňuje však také na problémy, se kterými se potýkají, například jejich zneužívání. Významný den si připomněla také Charita ČR, neboť většina jejích služeb je zaměřena právě na pomoc seniorům.

Zakladatel farní charity v Praze 5 získal Cenu Charity

Zakladatel farní charity v Praze 5 získal Cenu Charity

Cenu Charity ČR za rozvoj charitního díla převzal dnes z rukou prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana pan JIŘÍ PECHA, zakladatel Farní charity v Praze 5 – Stodůlkách a zároveň její  dlouholetý ředitel.

Proglas - pořad Všimli jsme si

Proglas - pátek 23.9. v 16:00 - pořad Všimli jsme si
Poslouchejte s námi!  Více

Cena Charity 2011

U příležitosti Dne Charity jsou každoročně udělovány Ceny Charity osobnostem, které se zasloužily o rozvoj charitního díla. Slavnostní předání cen proběhne 20. září od 10 hod v kostele sv. Tomáše v Praze 1. Pozvánka ke stažení.

Do jihlavské "Afriky" za dětmi

Do jihlavské "Afriky" za dětmi

Asi tak by se dalo nazvat poslání, které do jihlavské ZOO přivezla zástupkyně Rozvojového střediska Lenka Chrenščová s dobrovolnicí Pavlínou Daňhelkovou.  Více

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371