25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Nepostradatelná pomoc projektu na podporu rodičovských kompetencí

Nepostradatelná pomoc projektu na podporu rodičovských kompetencí

Již šestým rokem probíhá v azylových domech Arcidiecézní charity Praha program na podporu rodičovských kompetencí. Cílem projektu je podpora maminek z azylového domu v jejich rodičovské roli.

„Mnoho z maminek, které k nám přicházejí, nemělo v průběhu svého dětství dobré rodičovské vzory, a tak samy při výchově svých dětí často tápou, jsou nejisté, nebo si s některými situacemi neumí poradit. Proto velmi vítáme možnost umožnit matkám kontakt s odborníky na různé aspekty výchovy. Oblíbený je například nácvik komunikace s dítětem pomocí videotréninku interakcí, maminky si také chválí interaktivní semináře zabývající se různými aspekty výchovy a péče o dítě.“ říká Petra Hendrychová, sociální pracovnice azylového domu sv. Gerarda.

Kromě aktivit, do kterých se zapojují maminky společně s dětmi, jsou součástí projektu také skupinová setkání samotných klientek. Proč tomu tak je vysvětluje Marie Dvořáková z Azylového domu Gloria: „Vycházíme z předpokladu, že spokojená a vyrovnaná matka je základním východiskem pro dobré fungování celé rodiny. Proto klientkám projektu nabízíme prostor, kde se mohou věnovat sami sobě, i sdílet s ostatními, co je trápí, nebo těší. Naše šestiletá zkušenost s vedením takových skupin ukazuje, že si matky ze skupiny umí brát důležité zkušenosti a informace pro jejich další život.“

Velkou devizou projektu je jeho sladění s  individuálními potřebami klientek, které je zprostředkováno úzkou spoluprací sociálních pracovnic služeb do projektu zapojených. Díky tomu, mohou maminky dostávat podporu od různých odborníků v takovém čase a takovým způsobem, který nejlépe odpovídá jejich konkrétní situaci. „Dnes už si práci s klientkami bez projektu na podporu rodičovských kompetencí neumíme představit“, potvrzuje Petra Hendrychová. „Při počtu klientek, které má každá sociální pracovnice na starosti a hloubce obtíží, které musíme řešit, bychom maminkám nemohli poskytnout tak rozsáhlou podporu jako nyní. Je úžasné vidět, jak děti našich klientek profitují z pomoci, která se jim skrze naše služby i daný projekt dostává."

 

MPSVAktivity projektu "Podpora v rozvoji rodičovských kompetencí klientek azylových domů a sociálních bytů Arcidiecézní charity Praha" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371