TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Začněte nový rok dobrým skutkem! Od 1. do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka na pomoc nejchudším lidem v naší zemi. 

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Projekt na podporu obhajoby práv pracovních migrantů

Cizincům je v rámci projektu zajišťováno specializované právní poradenství zaměřené zejména na pracovněprávní vztahy, zákon o pobytu cizinců, zákon o zdravotním pojištění a na další právní normy související se životem cizince v ČR.

Děti z Azylového domu jely na výlet

Díky velkorysému sponzorovi si šest dětí v doprovodu pracovnice Azylového domu Gloria a dvou maminek užilo celodenní výlet parníkem na Slapy. Více nám o něm napsala pracovnice azylového domu, která děti doprovázela:

Dokumentární film ČT přibližuje život dětí v Ugandě

Děti války, děti míru. Tak zní název dokumentárního filmu z cyklu Příběhy z Afriky, který připravily Zuzana Šimůnková a Andrea Majstrorovičová z České televize. Ugandským školákům brání v učení války i bída. Sledujte v archivu České televize.

Poděkování za dar na nové auto pro osobní asistenci

Arcidiecézní charita Praha, Osobní asistence střediska Brandýs n. L. mnohokrát děkuje vedení Městského úřadu Brandýs n/L.-Stará Boleslav a všem sponzorům, kteří přispěli na auto Renault Kangoo. Toto auto v nemalé míře přispěje ke zkvalitnění služby Osobní asistence, větší dostupnosti a snad i k větší spokojenosti uživatelů služby, ale i všech občanů města Brandýs n/L-Stará Boleslav a okolních vesnic.

Vzpomínka Olgy Berntové na Fatimu

"V roce 2008 v létě se mi zhroutil život. Maminka, která se o mne šedesát let starala, zemřela. Pro mne tímto okamžikem začal boj o přežití, což v mém případě není nadsázka. Po čtyřech týdnech pobytu ve zdravotnických zařízeních následné péče se mi personál postaral o výron v kotníku, v koleni a v rameni, o proleženiny a rozbitou hlavu. Co to udělalo s psychikou, je asi zřejmé.

Přístup sester, kterým jsem chtěla poradit, jak se mnou zacházet, aby se méně nadřely, se dá shrnout do věty: "Nemluvte mi do toho, dělám to třicet let.". Čím blíže byla sestra mé věkové kategorii, tím horší přístup a jednání. Bohužel. I když jsem si z domova nechala přivézt zvedák, nebyly ochotné změnit stereotyp zacházení s pacientem a zvedáku se odmítaly byť jen dotknout.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371