Projekt Střediska Migrace „Komplexní podpora žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům se zaměření

Projekt Střediska Migrace „Komplexní podpora žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům se zaměřením na zranitelné skupiny“ byl Evropským uprchlickým fondem podpořen částkou 992 000 Kč.
Projekt je realizován ve dvou střediscích Správy uprchlických zařízení (Přijímací středisko pro žadatele o mezinárodní ochranu Praha Ruzyně a Zařízení pro zajištění cizinců Bělá Jezová) a taktéž jsou služby projektu nabízeny a poskytovány žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům na území Prahy a Středočeského kraje.

Aktualizace Podmínek a pravidel programu Adopce na dálku

Informujeme tímto dárce, že Rozvojové středisko přijalo od 1. února 2011 aktualizaci Podmínek a pravidel programu Adopce na dálku®. Dárci v těchto dnech obdrží také tištěnou aktualizaci tohoto dokumentu.

Změna ve vedení Rozvojového střediska

K 1. únoru 2011 dochází ke změně ve vedení Rozvojového střediska. Více informací najdete v přiloženém dopise ředitele a prezidenta Charity Praha.

Novela zákona o pobytu cizinců

Dne 1.1.2011 nabyla účinnost novela zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. Novela s sebou přinesla řadu změn v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Všechny změny platné od 1.1.2011 jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/cizinci.
V případě, že budete potřebovat osobní konzultaci, můžete využít služeb Střediska Migrace a obrátit se na naše sociální pracovníky či právníka v konzultačních hodinách od 10 – 16 hodin každé pondělí a čtvrtek, nebo využít konzultace na telefonu: +420 224 813 418, případně emailu: uprchlici@charita-adopce.cz.

Ohlédnutí za činností Střediska Migrace v roce 2010

Středisko Migrace poskytuje komplexní služby cizincům s různými typy pobytu na území ČR. Následující článek přináší přehled aktivit Střediska v roce 2010.

Zaměstnanci UniCredit Bank uspořádali předvánoční sbírku pro Azylový dům sv. Terezie

Děkujeme zaměstnancům UniCredit Bank za předvánoční sbírku pro pro klienty našeho azylového domu. Klienti dostali jak oblečení, hygienické potřeby, tak trvanlivé potraviny. Kromě materiálních darů jsme od zaměstnanců UniCredit Bank obdrželi také finanční prostředky, které věnovali dalším potřebám lidí bez domova. Za obdržené finance jsme mohli pro klienty našeho nízkoprahového denního centra uspořádat v předvánoční době slavnostní večeři, spojenou s Mší svatou – prosbou za přežití zimy. Zároveň jsme uspořádali pro všech 53 klientů Azylového domu sv. Terezie na Štědrý večer slavnostní večeři s rybou, bramborovým salátem, cukrovím.

Mše svatá v Azylovém domě sv. Terezie

Mše svatá v Azylovém domě sv. Terezie

V Azylovém domě sv. Terezie v pražském Karlíně, jehož cílovou skupinu tvoří především lidé v nouzi a bez domova, proběhla Mše svatá spojená s prosbou za přežití zimy. Tato Mše byla určená jak klientům Azylového domu, tak zaměstnancům Charity Praha, ale i široké veřejnosti.

Projekt Asistenční služby příslušníkům třetích zemí na území Prahy a Středočeského kraje

Projekt Střediska Migrace „Asistenční služby příslušníkům třetích zemí na území Prahy a Středočeského kraje“ byl Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí podpořen částkou 1 416 000 Kč.

Rozhovor s otcem biskupem Anthony Zziwou

V druhém říjnovém týdnu navštívil Charitu Praha otec biskup Anthony Zziwa z partnerské diecéze Kyinda Mytiana. Během své návštěvy poskytl rozhovor Rádiu Proglas. Archiv vysílání.

Novinka v programu Adopce na dálku

Rozvojový program Adopce na dálku oslovuje nový okruh dárců z řad české veřejnosti. Dlouhodobě úspěšný a oblíbený způsob, jak pomáhat dětem v rozvojových zemích – Adopce na dálku® – rozšiřujeme o novou formu této pomoci. Podpořit vzdělání konkrétního potřebného dítěte v Ugandě má nyní možnost i ten, kdo si nepřeje navázat s dítětem osobní korespondenci.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371