Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Když chytne člověka Afrika za srdce...

Když chytne člověka Afrika za srdce...

Když chytne člověka Afrika za srdce, vábí ho k návratu. To platí u cestovatelů, dobrodruhů, ale také u rozvojových pracovníků. Před třemi lety odjela MICHALA CHATRNÁ do Ugandy poprvé, jako dobrovolnice Charity Praha. Za týden se „na místo činu“ vrací, tentokrát v pozici koordinátorky Charitních vzdělávacích rozvojových projektů.  

Tříkrálová sbírka 2011 v pražské arcidiecézi - konečné výsledky

Tříkrálová sbírka 2011 v pražské arcidiecézi - konečné výsledky

V roce 2011 se v Tříkrálové sbírce v pražské arcidiecézi vybralo 4.065.260 Kč. Je to dosud nejvyšší částka, kterou sbírka od svého založení přinesla. Z vybraných peněz budou financovány sociální projekty Charity Praha a farností, které se na sbírce podílely. Všem dárcům děkujeme!

Bohatý únorový program pro děti v Azylovém domě Gloria

Měsíc únor přinesl bohatý program pro děti v  Azylovém domě Gloria. Proběhl Maškarní karneval - masky, hry a dětský smích oživily atmosféru celého domu. O další zajímavou akci se postaraly děti z mateřské školky v sousedství, které v Azylovém domě zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách. Spolupráce s mateřskou školkou bude pokračovat i v budoucnu. V Domě Gloria sídlí kromě Azylového domu také stacionář, takže z aktivit dětí se pravidelně těší i senioři.

Česká nemocnice v Ugandě slaví 4. narozeniny

Česká nemocnice v Ugandě slaví 4. narozeniny

Českou nemocnici v Ugandě otevřela před čtyřmi lety, v únoru 2007, Arcidiecézní charita Praha v kraji Buikwe poblíž Viktoriina jezera. Cílem tohoto rozvojového projektu je zpřístupnění zdravotní péče chudým lidem z vesnických oblastí, včetně čtyř tisíc dětí zapojených do programu Adopce na dálku® pražské Charity.

Setkání u ministra Radka Johna

Na pozvání místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr. Radka Johna se uskutečnila pracovní schůzka, jíž se zúčastnili zástupci organizací, které poskytují sociální služby lidem bez domova, zástupci resortů MPSV a MZ, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Policejního prezidia Policie ČR a zástupci Kanceláře MV, odboru bezpečnostní politiky a odboru prevence kriminality MV. Za Charitu Praha se setkání zúčastnil Mgr. Stanislav Fiala, vedoucí Azylového domu sv. Terezie.

Projekt Střediska Migrace „Komplexní podpora žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům se zaměření

Projekt Střediska Migrace „Komplexní podpora žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům se zaměřením na zranitelné skupiny“ byl Evropským uprchlickým fondem podpořen částkou 992 000 Kč.
Projekt je realizován ve dvou střediscích Správy uprchlických zařízení (Přijímací středisko pro žadatele o mezinárodní ochranu Praha Ruzyně a Zařízení pro zajištění cizinců Bělá Jezová) a taktéž jsou služby projektu nabízeny a poskytovány žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům na území Prahy a Středočeského kraje.

Aktualizace Podmínek a pravidel programu Adopce na dálku

Informujeme tímto dárce, že Rozvojové středisko přijalo od 1. února 2011 aktualizaci Podmínek a pravidel programu Adopce na dálku®. Dárci v těchto dnech obdrží také tištěnou aktualizaci tohoto dokumentu.

Změna ve vedení Rozvojového střediska

K 1. únoru 2011 dochází ke změně ve vedení Rozvojového střediska. Více informací najdete v přiloženém dopise ředitele a prezidenta Charity Praha.

Novela zákona o pobytu cizinců

Dne 1.1.2011 nabyla účinnost novela zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. Novela s sebou přinesla řadu změn v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Všechny změny platné od 1.1.2011 jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/cizinci.
V případě, že budete potřebovat osobní konzultaci, můžete využít služeb Střediska Migrace a obrátit se na naše sociální pracovníky či právníka v konzultačních hodinách od 10 – 16 hodin každé pondělí a čtvrtek, nebo využít konzultace na telefonu: +420 224 813 418, případně emailu: uprchlici@charita-adopce.cz.

Ohlédnutí za činností Střediska Migrace v roce 2010

Středisko Migrace poskytuje komplexní služby cizincům s různými typy pobytu na území ČR. Následující článek přináší přehled aktivit Střediska v roce 2010.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371