TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Začněte nový rok dobrým skutkem! Od 1. do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka na pomoc nejchudším lidem v naší zemi. 

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Nabídka služeb pro lidi trpící roztroušenou sklerózou

Nabídka služeb pro lidi trpící roztroušenou sklerózou

Centrum pro tělesně postižené - Fatima nabízí nově své služby také lidem trpícím roztroušenou sklerózou, kteří mají v důsledku tohoto onemocnění tělesné postižení. Více informací.

Povodňový bazárek na Cyrilometodějských oslavách

V rámci Cyrilometodějských slavností, které se uskuteční v sobotu 15. června od 15.00 do 20.00 hod. ve volnočasovém areálu VOSA v Mráčkově ulici v Modřanech, proběhne povodňový bazárek. Farní charita Modřany v něm bude sbírat písemné nabídky materiální pomoci a párovat je s požadavky těch, kdo něco potřebují.

Zmapovali jsme 70 obcí postižených povodněmi

Zmapovali jsme 70 obcí postižených povodněmi

V těchto dnech pokračuje rozvážení humanitární pomoci do oblastí postižených povodní. Pracovníci Arcidiecézní charity Praha také monitorují jednotlivé obce a provádějí sociální šetření v domácnostech.

Na povodňové konto Charity ČR přišlo už přes 3 miliony korun

Na povodňové konto Charity ČR přišlo už přes 3 miliony korun

Částka na sbírkovém kontě Charity ČR překročila v pondělí odpoledne 3 miliony Kč. Po celé republice pokračují charitní humanitární sbírky a distribuce pomoci do zasažených oblastí, probíhá také pomoc psychosociální a duchovní.

Poděkování kardinála Duky

Poděkování kardinála Duky

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP děkuje všem dobrovolníkům, kteří nabídli svou pomoc a v postižených místech se podílejí na odklízení škod, které napáchala povodeň. Stejně tak je pražský arcibiskup vděčný lidem, kteří přispívají finanční částkou na konto Charity Česká republika.

Duchovní pomoc po telefonu

Katoličtí kněží litoměřické diecéze nabízejí lidem postiženým povodní duchovní pomoc. Služba je provozována prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice, telefonní číslo: 702 585 588.

Jednání povodňové koordinační komise

Pomoc zasaženým oblastem i škody na vlastním majetku organizace řešila na dnešním jednání povodňová koordinační komise Arcidiecézní charity Praha. Více.

O povodňové pomoci Charity ČR v Dotecích víry

Nedělní Doteky víry představí práci povodňových týmů v terénu a formy charitní pomoci. Hostem Evy Hůlkové ve studiu bude Martin Zamazal, hlavní koordinátor povodňových aktivit Charity ČR, a po telefonu Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Pořad vysílá ČRo-Radiožurnál v neděli 9. června po 22. hodině.

Od mongolštiny k češtině

Od mongolštiny k češtině

Středisko Migrace pořádá od poloviny dubna kurz českého jazyka pro cizince, jejichž rodným jazykem je mongolština. Kurz je bezplatný a probíhá jednou týdně v Knihovně města Mladá Boleslav. Kurz navštěvuje deset až patnáct studentů.

Arcidiecézní charita Praha provedla monitoring ve všech farnostech diecéze

Arcidiecézní charita Praha provedla monitoring ve všech farnostech diecéze

Arcidiecézní charita Praha dokončila monitoring stavu ve všech farnostech pražské arcidiecéze. Osobně se spojila s prakticky všemi obsazenými farnostmi, celkem se jedná asi o 120 míst. "Všude jsme zjišťovali aktuální situaci, potřebu pomoci a možnost nabídky pomoci jiným postiženým farnostem," říká Pavel Šimek, koordinátor povodňové pomoci. Výsledky monitoringu slouží Krizovému centru k lepšímu zaměření charitní pomoci.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371