25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Koledníci Tříkrálové sbírky letos vycházejí do ulic již podvanácté

Počátkem ledna 2012 opět vycházejí do ulic koledníci Charity ČR se zapečetěnými pokladničkami. V celostátním měřítku jde již o dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky. Její výtěžek je tradičně určen zejména na pomoc lidem v nouzi.

Strom splněných přání pro děti z azylového domu

Strom splněných přání pro děti z azylového domu

Velkou radost udělali dětem z našeho Azylového domu v Kralupech nad Vltavou zaměstnanci České rafinérské a.s., kteří se zapojili do akce „Stromek splněných přání“. Krásné dárky potěšily Nikolku, Radka, Jakuba, Michalku, Zdeněčka a Jiříka, všem dětem se jejich přání splnila.

 

Štědré Vánoce pro děti a maminky z azylového domu díky Farní charitě Žižkov

Velké poděkování patří těm, kteří se zapojili do projektu Farní charity Žižkov ,,Strom splněných přání“. Lidé s dobrým srdcem udělali krásnými dárky velkou radost maminkám z Azylového domu a jejich dětem i klientům Domu na půl cesty v Kralupech nad Vltavou. Všem se jejich přání splnila a dárky se jim moc líbily.

Předvánoční mše biskupa Herbsta

Předvánoční mše biskupa Herbsta

V kostele P. Marie Bolestné v Praze 2 sloužil biskup Karel Herbst spolu s P. Vojtěchem Eliášem předvánoční mši pro pracovníky Arcidiecézní charity Praha. Setkání charitních pracovníků bylo zároveň poděkováním za končící rok 2011 a prosba o Boží pomoc v nastávajícím roce.

Bohoslužba za přežití zimy

Bohoslužba za přežití zimy

V prostorách Azylového domu sv. Terezie se uskutečnila mše sv., sloužená P. Vojtěchem Eliášem, za přežití zimy těch osob, které nemají své bydlení. Mše se zúčastnilo několik desítek bezdomovců, kteří se společně modlili za potřeby své i svých vrstevníků. Poté bylo připraveno teplé občerstvení a každý dostal malý dárek. V průběhu zimy je Charita Praha připravena rozšířit provoz tohoto zařízení – především v situaci, kdy nastanou velké mrazy.

Předvánoční setkání v Domově pro seniory

Předvánoční setkání v Domově pro seniory

V Domově pro seniory Mukařov jsme uspořádali pro jeho obyvatele předvánoční setkání. Sváteční odpoledne začalo mší sv. kterou sloužili P. Vojtěch Eliáš, prezident Charity Praha, a P. Viktor Frýdl, který je pověřen duchovní službou v Domově.

Mše za přežití zimy v Azylovém domě sv. Terezie

Zveme vás k poslechu Zvukové pohlednice Jany Beránkové, redaktorky Rádia Proglas, která s mikrofonem navštívila Azylový dům sv. Terezie. Konala se zde mše za přežití zimy pro lidi bez domova.

Vzpomínka na Václava Havla

Vzpomínka na Václava Havla

V neděli 18. prosince odešel muž, kterému vděčíme za návrat svobody v naší vlasti. "Václav Havel byl především člověkem, který položil základy svobodné a aktivní občanské společnosti a neochvějně ji po celý život bránil," uvedl ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Rozvojová pomoc očima Petry Matulové

Rozhovor s Petrou Matulovou o smyslu pomoci v Ugandě, o rozvojových projektech Charity Praha, programu Adopce na dálku®, ugandské krajině a lidech. Více se dočtete zde.

Přečtěte si naši příllohu v Katolickém týdeníku.

Přečtěte si naši příllohu v Katolickém týdeníku.

Přečtěte si naši přílohu „Pomáhejte nám pomáhat“ , která vyšla v Katolickém týdeníku 49/2011. »»»

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371