Více než 1600 cizinců využilo naši asistenci na odděleních pobytu cizinců

Více než 1600 cizinců využilo naši asistenci na odděleních pobytu cizinců

Středisko Migrace poskytlo v rámci projektu „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit“ asistenci více než 1 600 cizincům. S klienty se sociální pracovníci setkávali přímo v terénu a na odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra. Do dvou oddělení rozšířili svou činnost nedávno.  

Rok 2016 byl pro Středisko Migrace ve znamení velkých změn a nových výzev. Kromě stěhování do nové kanceláře jsme rozšířili naši pomoc cizincům na dvě pražské pobočky oddělení pobytu cizinců Ministerstva vnitra. Na tato oddělení přicházejí cizinci vyřizovat své žádosti týkající se pobytu v naší zemi.

Středisko Migrace působí na odděleních pobytu v Mladé Boleslavi a v Příbrami. Nově také na dvou pražských pobočkách. Zde je práce vzhledem k vyššímu počtu cizinců mnohem intenzivnější, pestřejší, ale i náročnější. Setkáváme se zde denně s klienty ze všech koutů světa a pomáháme jim při řešení mnoha různých situací. Od těch poměrně snadných, až po ty komplikované a někdy dost obtížně řešitelné. Nejběžnějšími řešenými situacemi je asistence při vyplňování žádosti např. o prodloužení pobytu, změnu účelu pobytu, kontrola a kompletace dokládaných dokumentů, pomoc při vyřizování náležitostí typu potvrzení o příjmech, o studiu, nájemní smlouvy apod. Pomáháme klientům rovněž tlumočit na přepážkách a jiných úřadech.

Během devíti měsíců jsme na čtyřech odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra poskytli asistenci 1 672 cizincům během 2 399 intervení. Tyto asistence poskytovalo 19 sociálních a terénních pracovníků, mnozí z nich sami pochází z Vietnamu, Ukrajiny, Ruska, Mongolska a tak fungují jako interkulturní pracovníci.

Asistence na odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra je financovaná z prostředků Ministerstva vnitra v rámci projektu „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit“. Projekt zahrnuje i terénní práci mimo oddělení pobytu cizinců.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371