Středisko pomoci Vackov poskytlo během zimy 10 tisíc noclehů

Středisko pomoci Vackov poskytlo během zimy 10 tisíc noclehů

Noclehárna Vackov, která poskytovala přes zimu krizové noclehy lidem bez domova, plánovaně končí svůj provoz 17. března.

Vytrácení soucitu je otázkou vytrácení zájmu o víru

Vytrácení soucitu je otázkou vytrácení zájmu o víru

V tomto zimním období je velkou starostí Charity poskytnout pomoc lidem bez domova. Přečtete si proto rozhovor se známým brněnským psychologem a profesorem Vladimírem Smékalem nejen o duši člověka bez přístřeší, který byl zveřejněn ve zkrácené podobě v příloze Katolického týdeníku Caritas.

Šdědrý večer v Azylovém domě sv. Terezie

Tradiční štědrovečerní menu: polévku, rybu s bramborovým salátem a vánoční cukroví jsme připravili pro klienty Azylového domu sv. Terezie pro lidi bez přístřeší. Prožili jsme krásný večer při vánoční atmosféře a nejdůležitější je, že nikdo nemusel zůstat sám. Děkujeme dobrovolníkům, kteří se na přípravě podíleli.

Přejeme všem, kteří mají k Charitě blízko, kteří se na její práci podílejí nebo se o ni zajímají, klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

150 lidí bez domova se sešlo na mši za přežití zimy

Ve středu 18. prosince od 15 hodin odpoledne se sešli zaměstnanci, podporovatelé a klienti Azylového domu sv. Terezie ke slavení Mše za přežití zimy. Mši vedl prezident Arcidiecézní charity Praha P. Stanislaw Gora. Připomněl, že zima, která začíná astronomicky v těchto dnech, znamená velmi těžké období pro lidi, kteří ho z nejrůznějších důvodů musí přežít s minimem prostředků na ulici. Součástí akce bylo také tradiční pohoštění klientů a rozdání symbolických dárků - balíčků s potravinami, teplým oblečením a hygienickými prostředky. Obdarováno tímto způsobem bylo 150 lidí, kteří naše zařízení navštěvují, ale aktuálně v něm nebydlí.

Rozšířené provozní hodiny nízkoprahového centra pro lidi bez domova

Od dnešního dne uvádí Magistrát hl. m. Prahy v činnost systém opatření s cílem co nejvíce minimalizovat dopad zimního počasí na lidi bez domova. Terénní pracovníci budou vyhledávat bezdomovce zejména v dopravních prostředcích a následně je směřovat k tomu, aby využívali denních center. Denní centra a ostatní střediska rozšiřují po dobu trvání projektu své služby a kapacity.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371