Poděkování Britskému velvyslanectví

Poděkování Britskému velvyslanectví

V minulých dnech proběhla díky laskavosti a nevšední iniciativě zaměstnanců Britského velvyslanectví v Praze sbírka ošacení a užitečných věcí ve prospěch klientů Azylového domu sv. Terezie. Ze strany velvyslanectví se jednalo o navázání na spolupráci z loňského roku; vzniká tak tradice v pomoci těm nejpotřebnějším z nás. Za všechny darované prostředky jménem uživatelů našich služeb srdečně děkujeme. 

Poděkování firmě VAN GRAAF, k.s

Děkujeme firmě VAN GRAAF, k.s, která poskytla potřebným klientům naší organizace opakovaně dar ve formě pánského a dámského oblečení.

Seminář na téma inspekce sociálních služeb v Azylovém domě sv. Terezie

Seminář na téma inspekce sociálních služeb v Azylovém domě sv. Terezie

V Azylovém domě sv. Terezie se 17. května uskutečnil odborný seminář pořádaný Sdružením azylových domů v ČR. Tématem byly inspekce sociálních služeb; jedním z lektorů byla Mgr. Eva Hradečná, metodička Charity Praha a inspektorka sociálních služeb.

Setkání u ministra Radka Johna

Na pozvání místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr. Radka Johna se uskutečnila pracovní schůzka, jíž se zúčastnili zástupci organizací, které poskytují sociální služby lidem bez domova, zástupci resortů MPSV a MZ, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Policejního prezidia Policie ČR a zástupci Kanceláře MV, odboru bezpečnostní politiky a odboru prevence kriminality MV. Za Charitu Praha se setkání zúčastnil Mgr. Stanislav Fiala, vedoucí Azylového domu sv. Terezie.

Mše svatá v Azylovém domě sv. Terezie

Mše svatá v Azylovém domě sv. Terezie

V Azylovém domě sv. Terezie v pražském Karlíně, jehož cílovou skupinu tvoří především lidé v nouzi a bez domova, proběhla Mše svatá spojená s prosbou za přežití zimy. Tato Mše byla určená jak klientům Azylového domu, tak zaměstnancům Charity Praha, ale i široké veřejnosti.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371