Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

V krizové noclehárně v Michli přenocuje denně stovka osob bez domova

V krizové noclehárně v Michli přenocuje denně stovka osob bez domova

Na začátku ledna otevřel Magistrát hl. m. Prahy zimní krizovou noclehárnu pro lidi bez domova v Chodovské ulici v Praze 4-Michli. Její provoz zajišťují i pracovníci Arcidiecézní charity Praha. Noclehárna má kapacitu 120 lůžek. Lidé bez domova zde mohou přespat, umýt se, dostanou teplý čaj a chléb. Součástí této humanitární pomoci je i služba zdravotníků. 

O přespání v krizové noclehárně je podle Lukáše Seidla z Azylového domu sv. Terezie Arcidiecézní charity Praha velký zájem: „Denně přichází kolem stovky osob. Služba je bezplatná a je určena výhradně lidem bez přístřeší, kteří nemají žádné prostředky na bydlení. Zimní období pro ně znamená značná zdravotní rizika a ohrožení života.“

Kapacita krizové noclehárny je 120 lůžek, z toho 24 míst je určeno pro ženy a 96 míst pro muže. Noclehárna se otevírá denně o půl deváté večer. Její dveře se uzavřou před desátou hodinou, kdy začíná noční klid.

Personál zajišťující provoz noclehárny zároveň dohlíží na udržování pořádku a dodržování pravidel. Je zakázáno do budovy vnášet alkohol, návykové látky, zbraně či být silně pod vlivem alkoholu a návykových látek. Porušení pravidel může být důvodem k okamžitému ukončení služby. Lukáš Seidl popisuje: „K odmítnutí klienta kvůli agresivitě vůči pracovníkovi došlo jen jednou. Ke konfliktu jsme přivolali policii a vše brzy vyřešili. Zřídka odmítáme klienty v souvislosti s alkoholem, jednou kvůli krádežím. Až na tyto výjimečné případy je provoz noclehárny hladký.“

Lidé opouštějí noclehárnu do sedmé hodiny ranní. Pokud mají zájem, mohou se zapojit do úklidu objektu a okolních pozemků. Odměnou je pro ně potravinová pomoc.

Se zařízením spolupracují medici, kteří zajišťují základní lékařské ošetření, nejčastěji převazy, desinfekce, diagnostiku apod. Do noclehárny přicházejí každé úterý a čtvrtek od osmi do deseti hodin večer. Denně ošetří kolem deseti osob.

V zimním období provozuje Magistrát hl. m. Prahy další dvě krizové noclehárny. Jedna se nachází také v Michli, druhá na Vackově. V provozu je dispečink, který monitoruje volnou kapacitu lůžek. Operátorky jsou schopné vyhledat pro klienta volné místo na jiném zařízení případně zajistit převoz noční terénní službou.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371