25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

V krizové noclehárně v Michli přenocuje denně stovka osob bez domova

V krizové noclehárně v Michli přenocuje denně stovka osob bez domova

Na začátku ledna otevřel Magistrát hl. m. Prahy zimní krizovou noclehárnu pro lidi bez domova v Chodovské ulici v Praze 4-Michli. Její provoz zajišťují i pracovníci Arcidiecézní charity Praha. Noclehárna má kapacitu 120 lůžek. Lidé bez domova zde mohou přespat, umýt se, dostanou teplý čaj a chléb. Součástí této humanitární pomoci je i služba zdravotníků. 

O přespání v krizové noclehárně je podle Lukáše Seidla z Azylového domu sv. Terezie Arcidiecézní charity Praha velký zájem: „Denně přichází kolem stovky osob. Služba je bezplatná a je určena výhradně lidem bez přístřeší, kteří nemají žádné prostředky na bydlení. Zimní období pro ně znamená značná zdravotní rizika a ohrožení života.“

Kapacita krizové noclehárny je 120 lůžek, z toho 24 míst je určeno pro ženy a 96 míst pro muže. Noclehárna se otevírá denně o půl deváté večer. Její dveře se uzavřou před desátou hodinou, kdy začíná noční klid.

Personál zajišťující provoz noclehárny zároveň dohlíží na udržování pořádku a dodržování pravidel. Je zakázáno do budovy vnášet alkohol, návykové látky, zbraně či být silně pod vlivem alkoholu a návykových látek. Porušení pravidel může být důvodem k okamžitému ukončení služby. Lukáš Seidl popisuje: „K odmítnutí klienta kvůli agresivitě vůči pracovníkovi došlo jen jednou. Ke konfliktu jsme přivolali policii a vše brzy vyřešili. Zřídka odmítáme klienty v souvislosti s alkoholem, jednou kvůli krádežím. Až na tyto výjimečné případy je provoz noclehárny hladký.“

Lidé opouštějí noclehárnu do sedmé hodiny ranní. Pokud mají zájem, mohou se zapojit do úklidu objektu a okolních pozemků. Odměnou je pro ně potravinová pomoc.

Se zařízením spolupracují medici, kteří zajišťují základní lékařské ošetření, nejčastěji převazy, desinfekce, diagnostiku apod. Do noclehárny přicházejí každé úterý a čtvrtek od osmi do deseti hodin večer. Denně ošetří kolem deseti osob.

V zimním období provozuje Magistrát hl. m. Prahy další dvě krizové noclehárny. Jedna se nachází také v Michli, druhá na Vackově. V provozu je dispečink, který monitoruje volnou kapacitu lůžek. Operátorky jsou schopné vyhledat pro klienta volné místo na jiném zařízení případně zajistit převoz noční terénní službou.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371