Netradiční fotbalové utkání

Netradiční fotbalové utkání

V polovině září se uskutečnil netradiční fotbalový zápas. Utkali se při něm klienti i pracovníci dvou spřátelených zařízení pomáhající lidem bez přístřeší – Azylový dům sv. Terezie a Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice.

„Někdy koncem května přišel na poradě nápad zkusit zapojit klienty do některých aktivit, které nesouvisí přímo s provozem zařízení. Jedním z návrhů bylo uspořádat fotbalový zápas,“ říká Miloš Jaroš z Azylového domu sv. Terezie. V srpnu proběhl trénink, který se, díky vstřícnosti nájemce pana Štěpána, konal bezplatně na hřišti Sportovního centra v Běchovicích.

Zápas se uskutečnil za slunečného počasí ve čtvrtek 15. září v areálu počernického azylového domu. Před samotným utkáním se zaměstnancům Azylového domu sv. Terezie věnoval ředitel SKP pan Roman Čepelák. Provedl je celým areálem a seznámil s jeho historií i současným provozem.

Následoval „čestný souboj vedený korektně a s ohledem na zdraví a pohodu zúčastněných“, jak jej označil ředitel Azylového domu sv. Terezie Stanislav Fiala. Po vyrovnaném boji vyhrálo mužstvo klientů a zaměstnanců Azylového domu sv. Terezie, a to těsně, 3 : 2. 

„Podobný zápas se konal poprvé,“ říká Stanislav Fiala, „chtěl bych poděkovat našim kolegům ze Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice za jejich ochotu a nadšení podniknout společně tuto netradiční akci. Rád bych, aby dnešní zápas nebyl poslední a abychom mohli v budoucnu v podobných setkáních pokračovat třeba i ve spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi.“

Netradiční fotbalové utkání, foto Miloš JarošNetradiční fotbalové utkání, foto Miloš JarošNetradiční fotbalové utkání, foto Miloš JarošNetradiční fotbalové utkání, foto Miloš Jaroš

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371