Pomoc lidem bez domova ještě není na hraně svých kapacit

Pomoc lidem bez domova ještě není na hraně svých kapacit

Mrazivé teploty klesající pod mínus 10 stupňů Celsia způsobily zvýšený zájem o služby lidem bez domova, zvláště o noclehárny. Kapacity zatím dostačují. Arcidiecézní charita Praha se na začátku ledna připojila k mimořádným opatřením Magistrátu hl. m. Prahy, díky nimž je situace v Praze pod kontrolou a žádný člověk bez přístřeší nemusel být z noclehárny odmítnut. 

Arcidiecézní charita Praha se podílí na provozu krizové noclehárny v Michli. Je otevřena od ledna do března, její kapacita je 120 lůžek a podle pracovníků bylo několik lůžek v uplynulých dnech ještě přidáno. Zatímco během ledna a většiny února přicházelo v průměru 100 osob denně, při velkých mrazech se číslo zvýšilo na 120.

V Praze fungují další dvě krizové noclehárny. Spolu s trvalými noclehárnami, které jsou otevřeny celoročně, jsou propojeny centrálním dispečinkem. Předávají si neustále informace o volných kapacitách. Přijde-li člověk přenocovat do místa, které je již plné, pomocí dispečinku ho pracovníci nasměrují do nejbližší volné noclehárny, kde mu místo poskytnou.

Arcidiecézní charita Praha je připravena ještě dále rozšířit služby, pokud si to situace vyžádá. Nízkoprahové denní centrum může být v případě potřeby otevřeno i v noci, aby zde lidé mohli přenocovat na židli, ale v teple. 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371