TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Začněte nový rok dobrým skutkem! Od 1. do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka na pomoc nejchudším lidem v naší zemi. 

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Spolupráce se správou uprchlických zařízení

Žadatelé o mezinárodní ochranu nemohou prostory Přijímacího střediska, které je umístěno v areálu letiště, opustit a mohou zde setrvat až 120 dní. Proto pro klienty realizujeme volnočasové aktivity, jejichž hlavním cílem je odreagování, zábava a rozvíjení kreativity a aktivizace klientů. Oblíbenými aktivitami jsou sportovní turnaje, různé techniky malování, výroba dekorativních předmětů, vyšívání a modelování. Při výjimečných příležitostech a významných svátcích plánujeme speciální program, přizpůsobený jejich kulturám a zvyklostem.

Klienti často přicházejí do České republiky z jiných klimatických podmínek a nejsou proto vybaveni vhodným oblečením. Protože Charita Praha disponuje humanitárním skladem šatstva, není pro nás problém reagovat na aktuální poptávku ze strany klientů na letišti a potřebné oblečení jim poskytnout.

Cílová skupina (komu umíme pomoci)

Projekt je určen žadatelům o mezinárodní ochranu umístěným v Přijímacím středisku Praha Ruzyně.

Poskytované služby

  • realizace volnočasových aktivit
  • informativní besedy o České republice
  • výuka českého jazyka
  • drobné nákupy potravin a hygienickych potřeb pro klienty
  • směna peněz
  • humanitární sklad šatstva

Kdy jsme vám k dispozici

Do Přijímacího střediska pro žadatele o mezinárodní ochranu docházíme minimálně jednou týdně.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371