3 000 nových stromů ke Světovému dni životního prostředí

3 000 nových stromů ke Světovému dni životního prostředí

Zvýšit zájem o ochranu životního prostředí. S tímto cílem pořádala Arcidiecézní charita Praha v Ugandě oslavu Světového dne životního prostředí i vydání nové encykliky papeže Františka Laudato si. Do místních škol a komunit věnovala 3 000 sazenic stromů. Hlavního programu se zúčastnily stovky lidí: žáci a učitelé několika škol, místních organizací, farmáři a široká veřejnost.

Slavnostní den odstartoval průvodem z Ajiji do Buikwe a zpět, v této oblasti žije mnoho dětí podporovaných v programu Adopce na dálku®. Průvod byl plný barevných transparentů a vedený skvělou kapelou, která hrála do kroku i do tance.

Následovalo zasazení stromků v zahradě Odborného učiliště v Malongwe, kde ceremoniál probíhal. První do hlíny zasadil zástupce National Forest Authority, druhou kněz z kostela v Malongwe, sestra Olive SRA a poslední sestra Shashikala SRA, které jsou duší programu Adopce na dálku a projektu Školy pro změnu.

Během oficiální části programu zazněly proslovy všech vážených hostů. Sestra Shashikala představila všechny projekty Arcidiecézní charity Praha, mezi nimi Adopce na dálku®, Českou nemocnici v Buikwe, projekt Školy pro změnu, ZŠ školu sv. Jana Nepomuckého, Technický institut v Malongwe, komunitní projekty a další.

Program zpestřila divadelní představení, písničky a básně dětí i dvě expozice. Na první své produkty představili místní farmáři. Na druhé lidé mohli obdivovat talent dětí, které vyráběly dekorace ze starých novin a plastových lahví, malovaly obrazy stromů, modelovaly z hlíny a pletly z banánových listů.

„Oslava Světového dne životního prostředí byla výjimečnou událostí,“ říká sestra Shashikala. „Všechny rozvojové projekty pražské Charity pracovaly společně na přípravách oslav, bylo skvělé vidět nadšení a snahu všech zúčastněných rozšířit osvětu o ochraně životního prostředí. Oceňujeme, že se nová papežova encyklika věnuje právě tomuto tématu.“

Oslavy se zúčastnili ředitelé, učitelé a žáci základních škol zapojených do rozvojového projektu Školy pro změnu. Pozvání přijali i zástupci České nemocnice sv. Karla Lwangy a v neposlední řadě farmáři a další participanti Komunitního rozvojového programu. Zkrátka beneficianti všech projektů organizace. Mezi čestnými hosty byli zástupci Kraje Buikwe, National Forest Authority, Diecézní charity Lugazi, diocéze Lugazi, otec z Malongwe parish a samozřejmě místní pracovníci Arcidiecézní charity Praha v Ugandě.

„Byl to úžasný den a myslím si, že týdny příprav přinesly své ovoce. Užili jsme si hudbu, odnesli poučení z proslovů a udělali svět o malinko lepší díky novým rostlinám. Připojte se k nám a udělejte také něco pěkného pro naši planetu,“ vyzývá Eliška Juříčková, dobrovolnice, která se programu osobně zúčastnila a podala nám o něm zprávu.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371