Dětská práva v hledáčku pracovníků Adopce na dálku®

Dětská práva v hledáčku pracovníků Adopce na dálku®

Pracovníci hlavní ugandské kanceláře pro program Adopce na dálku® prohloubili svou odbornost v oblasti podpory a prosazování dětských práv. Díky školení se dozvěděli o nových postupech a metodikách, které mohou uplatnit v praxi.

Náplní dvoudenního školení byla dětská práva – jejich zakotvení v národní a mezinárodní legislativě, dodržování, podpora a prosazování. Role školitelů se s obrovským nasazením a zápalem pro věc zhostili zkušení a praxí prověření lektoři ANPPCAM (The African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect).

Již v průběhu prvního dne se ukázalo, že školení bude nejen o dětských právech a lidsko-právním přístupu v sociální práci, ale také o střetu kulturních norem, principů a hodnot, odvíjejících se z života a výchovy v různých zemích původu charitních pracovníků. Setkání se totiž kromě ugandských zaměstnanců zúčastnili i čeští expaté a indické řádové sestry, které program v Ugandě manažersky a administrativně podporují. Nad otevřenými tématy se velmi živě diskutovalo, často docházelo k drobným rozporům, které však velmi jasně ohraničily oblasti, ve kterých je v rámci budoucího směřování programu nutno najít jasné stanovisko pro další společnou práci, což bylo jedním z důležitých dílčích cílů školení.

Velmi přínosnou a v praxi přímo uplatnitelnou součástí setkání bylo cvičné řešení kazuistik s lidsko-právní tematikou. Zaměstnanci Charity tak měli možnost přímo vyzkoušet rychlost a adekvátnost své reakce v situacích vážně ohrožujících dětská práva. Lektoři ANPPCAM se při těchto kazuistikách díky svým zkušenostem z praxe ukázali být neocenitelnou studnicí vhodných postupů, záludností ugandského politického a administrativního systému a užitečných kontaktů. Ne zcela jednoduše prostupný systém ugandských úřadů byl také jednou z často zmiňovaných výzev, která by se bez dostatečné motivace pracovníku mohla stát nepřekonatelnou překážkou v procesu ochrany a podpory dětských práv.

Právě díky drobnému nesouladu způsobenému interkulturními faktory se školení stalo nesmírně přínosným pro všechny zúčastněné. Konečný kompromis je totiž jasný – ač jsme různí lidé, z různých koutů světa, spojuje nás naše snažení, v němž obsažený základní princip je nezpochybnitelný – chceme-li podporovat děti v jejich celostním rozvoji, nedílnou součástí naší činnosti musí být také podpora, prosazování a zejména důsledná ochrana jejich práv.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371